Kabi Today News

กระบี่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

เกาะพีพี แก้ปัญหาชุมชน ด้วยคนในชุมชน

May28

.

 

 

 

 

ซอยเล็กๆ แยกออกจากถนนสายหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ จากทางที่เดินขึ้นจุดชมวิว ไปถึงอ่างเก็บน้ำ ระยะทางประมาณ ๗๘ – ๘๐ เมตร ซอยนี้เป็นที่ดินของนายประเสริฐ ทำนากล้า ซึ่งแบ่งให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเช่า สำหรับปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า เพื่อประกอบกิจการของตน ขณะนี้มีปัญหาน้ำท่วมขัง เฉอะแฉะ บนทางสัญจร ทางเดินเป็นดินลูกรัง พอฝนตกหนัก หรือฝนตกติดๆ กันก็จะเป็นโคลน เลน เดินยาก ทางเส้นนี้ มีผู้ใช้ประจำก็คือผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางฯ เป็นผู้ประสานงานออกจดหมายเชิญผู้ประกอบการได้นัดประชุมกัน เพื่อพูดคุยกันเรื่องทำถนนตัวหนอน

 

การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีผู้ประกอบการได้เข้าประชุมทั้งหมด ๑๓ กิจการ นายชัยสิทธิ์ได้ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน นายชัยสิทธิ์ ได้พานายช่างนิคม ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ มีประสบการณ์การรับเหมางานจากโรงพยาบาลเกาะพีพี และของ อบต. เอง มีทีมงาน เครื่องมือพร้อม จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้

 

 

 

 

 

นายช่างนิคม ได้ชี้แจงตามใบเสนอราคา จากนายบุญสาย สมศักดิ์ (ภย.๓๖๐๖๘) วิศกรผู้ประเมินราคา ว่างบประมาณสำหรับงานก่อสร้างทางเท้า ตัวหนอน ขนาดหน้ากว้างประมาณ ๓.๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๗๘ – ๘๐ เมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท รวมค่าวัสดุ, ค่าแรงงาน และภาษี เรียบร้อยแล้ว

 

แบ่งเป็นงานขุดดิน ถมทรายหยาบ จะใช้อิฐบล็อกทั้งหมด ๙,๖๐๐ ก้อน พร้อมกับสร้างคันหิน รางน้ำ เพื่อระบายน้ำตอนฝนตก กว้าง ๓๕ ลึก ๓๕ เซนติเมตร ตลอดระยะทางยาวตั้งแต่ถนนสายนี้ เชื่อมต่อไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

ในช่วงระหว่างดำเนินงานให้แต่ละกิจการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ต่อท่อจากถังบำบัดน้ำเสีย ของตน เชื่อมต่อไปยังท่อระบายน้ำด้วย

 

หากกิจการไหน ยังทำบ่อบำบัด บ่อดักไขมัน บ่อดักถังเกรอะ ไม่เรียบร้อย ทาง อบต. จะใช้กฎหมายควบคุมเข้ามาเร่งให้เจ้าของกิจการนั้นๆ ดำเนินการโดยเร่งด่วน เมื่อท่อ เชื่อมไปยังทางระบายที่จะสร้าง จะได้ไม่เกิดปัญหาของกลิ่นน้ำเสียตามมา

 

สรุปการประชุม โดยนับรายกิจการที่ใช้เส้นทางร่วมกัน ได้ทั้ง ๑๕ กิจการ โดยอีก ๒-๓ กิจการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทางนายชัยสิทธิ์จะจัดการ สรุปประเด็นทั้งหมด ทำเป็นหนังสือเวียน แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะลงมือดำเนินการต่อไป

 

วิธีการจัดการขั้นต่อไป ก็คือ รวบรวมรายชื่อ ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับห้องเช่ารายวัน รายเดือน โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ บังกะโล ให้เฉลี่ยกันไปตามห้องพักที่แต่ละกิจการมี นับครั้งแรกนี้ได้ทั้งหมด ๑๕ กิจการ ๒๓๑ ห้องพัก เฉลี่ยเป็นรายห้อง(พัก) ห้องละ ๑,๔๓๐ บาท เช่นกิจการหนึ่งมี ๑๐ ห้อง ก็จ่าย ๑๔,๓๐๐ บาท เป็นต้น

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ จัดการเลือกเหรัญญิกขึ้นมา เก็บเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรง ส่งให้ช่างเป็นจำนวน ๓ งวด เมื่อตกลงทำสัญญา เมื่อดำเนินงานไปแล้วครึ่งหนึ่ง และเมื่องานแล้วเสร็จ

 

เนื่องจากที่ดินนี้ เป็นที่ดินส่วนบุคคล มีคำถามว่า หากทำทางเท้า ตัวหนอนแล้ว เจ้าของกังวลว่าจะกลายเป็นที่ของทาง อบต. นายชัยสิทธิ์ ยืนยันว่า หากทำแล้วสิทธิ์ก็ยังเป็นของเจ้าของที่ดินต่อไป โดยจะมีการเจรจา และนำความคืบหน้ามาแจ้งต่อที่ประชุมในคราวต่อไป

 

ปิดการประชุมเมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ

  

 

กระบี่ทูเดย์

รายงาน จากเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

 

 

One Comment to

“เกาะพีพี แก้ปัญหาชุมชน ด้วยคนในชุมชน”

  1. June 6th, 2009 at 9:48 am       korpai Says:

    ดีจังค่ะช่วยกันดุแลท้องถิ่นของตัวเอง
    เห็นด้วยค่ะ
    ไผ่


You must be logged in to post a comment.