Kabi Today News

กระบี่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

กิจกรรมฟื้นฟูปะการังเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เกาะพีพี

December2

.
ป้ายผ้าไวนิล แขวนโชว์ไว้ตรงกลางทางเดิน ช่วงกลางเกาะพีพี ที่ประกาศเชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมงาน กิจกรรมฟื้นฟูปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปีนี้เป็นปีที่ ๔ ที่โครงการฯ จัดดำเนินงานต่อเนื่องกันมา ทุกๆ วันที่ ๑ ธันวาคม เวลา ๐๗.๔๕ ถึงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒เด็กๆ จากโรงเรียนบ้านเกาะพีพี

๐๗.๔๕ น. แขกรับเชิญและนักข่าว ลงเรือจากสองช่องทางการเดินทาง คือจากท่าเทียบเรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต กับจากท่าเรือคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ มายังเกาะพีพีดอน หมู่ ๗ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แห่งนี้

๐๙.๓๐ น. แขกรับเชิญที่เดินทางมาถึงเกาะพีพี และชาวบ้าน ผู้ประกอบการ บนเกาะพีพี ลงทะเบียน ณ บริเวณจัดงาน ลานกีฬา ของโรงแรมคาบาน่าไอร์แลนด์ เช่นเดียวกับทุกปี เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะพีพี มาร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยากาศคึกคักมาก

ระหว่างนี้พิธีกร คุณนิลินี ทองแถม นักวิชาการประมงระดับชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลที่เลือกเกาะพีพีเป็นจุดวิจัย ฟื้นฟูแนวปะการัง ว่า ปัจจุบันแนวประการังนี้เกาะพีพียังคงมีความสวยงาม ติดอันดับประเทศ และอันดับโลก รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อเดือน ทางสถาบันฯ ได้นำความรู้จากการศึกษาวิจัยมาดำเนินการในการปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ในฝั่งทะเลอันดามัน

โดยเฉพาะหมู่เกาะพีพี เริ่มจากการอนุบาลกิ่งปะการังในแปลอนุบาลกลางน้ำที่พัฒนาจากเทคนิคที่ใช้ในประเทศอิสราเอล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และใช้ปะการังที่ได้จากแปลงอนุบาลดังกล่าว เป็นแหล่งพันธุ์สำหรับฟื้นฟูปะการังเสื่อมโทรมจากสึนามิบริเวณเกาะพีพีเล โดยเริ่มเมื่อปี ๒๕๔๙ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี

ปีนี้เป็นปีที่ ๔ ของโครงการฯ ที่ได้นำกิ่งปะการังที่แปลงอนุบาลกลางน้ำ มาปลูกบริเวณหาดต้นไทร พีพีเล และลองบีช หรือหาดยาว จำนวนทั้งหมด ๑,๐๐๐ กิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดโอกาสให้ นักดำน้ำ อาสาสมัคร ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

วัตถุประสงค์ของงาน เพิ่มเติมก็คือ จะนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในพื้นที่จริง และมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้กับสาธารณชน โครงการฯ สร้างความต่อเนื่องในการให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว อาสาสมัคร ทั้งยังเป็นการดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมไปถึงได้ฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเอื้อประโยชน์ต่อวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป๐๙.๔๕ น. พิธีกรได้เชิญแขกรับเชิญให้ร่วมในการเปิดงาน โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายประเสริฐ วงษ์นา ตัวแทนท้องถิ่นกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน โดยเล่าถึงความเป็นมาของเกาะพีพี ที่เป็นเกาะที่สวยงามอยู่ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และกระบี่ มีเวิ้งอ่าวคู่ที่สวยงาม พร้อมทั้งขอบคุณ ผู้ที่มาร่วมงาน กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ จังหวัดสตูล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต, ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยกองกิจการพลเรือน, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี,

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ครั้งนี้ขอบคุณผู้ร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ดำน้ำ ชาวประมง นักเรียน ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่ จังหวัดใกล้เคียง และสื่อมวลชน๐๙.๕๐ น.
นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ๑๐.๐๐ น.
นายประวิม วุฒิสินธุ์ รองอธิบดีกรมทรัพกรทางทะเลฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบโล่ห์ที่ระลึก แก่ผู้ร่วมงาน

๑๐.๑๕ น. จนถึง ๑๕.๐๐ น. เริ่มกิจกรรม กลุ่มนักดำน้ำ ได้ไปเก็บขยะใต้ทะเล ย้ายปะการังไปปลูกบริเวณหาดยาว เกาะพีพีดอน มีอาหารกลางวันไว้บริการบนเรือ ส่วนเด็กนักเรียน และแขกอีกกลุ่มหนึ่งได้เดินเก็บขยะบริเวณหาดโละดาลัม แขกรับเชิญและนักข่าว ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง เลิกงานเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณระหว่างการเดินเก็บขยะ ทางรองนายก อบต.อ่าวนาง นายประเสริฐ วงษ์นา และปลัดชัยสิทธิ์, เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เดินเก็บขยะ ได้สำรวจพื้นที่บริเวณหาดหลัง หรือหาดโละดาลัม เห็นความผิดปกติทางด้านขยะ และกลิ่นน้ำมัน ที่ทางผู้ประกอบการบาร์ เบียร์ ซึ่งมีกิจกรรมโชว์ไฟ แล้วดับไฟกับทราย ทำให้ทรายบริเวณหาดหลังดำ แล้วมีกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งบริเวณ สร้างความเสื่อมโทรมให้สภาพแวดล้อม

ทางปลัดชัยสิทธิ์ ได้เรียกประชุมผู้ที่มีกิจการบริการเตียงผ้าใบให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณริมหาด ประมาณสิบรายทันที กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย รวมตัวกันบริเวณใต้ต้นไทรใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยถึงปัญหา และหาทางร่วมกันแก้ปัญหา เรื่องกำจัดขยะ ซึ่งมากที่สุดได้แก่ก้นบุหรี่ โดยทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี กรณีเรื่องน้ำมันบนทราย ที่ชายหาด จะมีการเรียกประชุมผู้ประกอบการบาร์เบียร์

บริเวณนี้อีกครั้งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๙ ธันวาคม จะมีการประชุมเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อม การจัดงานรำลึกวันสึนามิ เพื่อจัดทำบุญ อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์มหาภัยพิบัติแห่งเกาะพีพี ต่อไป

* ขอบคุณข้อมูลทั้งหมด จาก.. เอกสารแจกนักข่าว (พร้อมซีดี และเสื้อ) ของ กรมประมงดูคลิปไม่ได้ กดตามลิ้งค์นี้นะครับ

http://www.oknation.net/blog/krabitoday/video/44372

2 Comments to

“กิจกรรมฟื้นฟูปะการังเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เกาะพีพี”

  1. March 20th, 2013 at 2:04 pm       gabile sohbet Says:

    gabile sohbet


  2. December 2nd, 2009 at 8:30 pm       natayaa Says:

    กิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ทั้งคนและธรรมชาติ

    ดูคลิบในนี้ไม่ขึ้นค่ะ แจ้งให้ทราบ แต่ที่ลิงก์ คลิกไป ได้ดูทันใจค่ะ

    กำลังจะไปเที่ยวกระบี่ก่อนคริสต์มาส ไปทุกปีเลยค่ะ อ่านแล้วเลยรู้สึกอินไปด้วยค่ะ


You must be logged in to post a comment.