Posts tagged with ตำหนักวาสุกรี

พาเที่ยวชมของดีที่ตำหนักวาสุกรี วัดโพธิ์

February2

วันนี้จะพามาเที่ยวชมของสวยๆ งามในตำหนักวาสุกรีที่วัดโพธิ์  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดสัมมนางานศิลปกรรมในวัดโพธิ์เสียก่อน ไม่งั้นผู้เขียนก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าชมและเก็บภาพมาฝากคนอื่นๆ

บรรยากาศภายในตำหนักวาสุกรี