Posts tagged with วัดเกตุ เชียงใหม่

เที่ยววัดเกตุกลางเมืองเชียงใหม่

July5

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่นิยมใช้เท้าในการสำรวจวิถีชีวิตของผู้คน ฉันว่าวัดๆ หนึ่งที่น่าสนใจในตัวเมืองเชียงใหม่  ริมแม่น้ำปิงฝั่งตรงข้ามตลาดวโรรส มองข้ามฝากแม่น้ำจะเห็นเจดีย์ทรงระฆังลิบๆ อยู่เหนือยอดไม้ นั่นแหละที่ตั้งของวัดเกตุ

สะพานขนาดเล็กทอดข้ามแม่น้ำปิง สร้างโดยพ่อค้าชาวซิกข์ที่อาศัยอยู่ในย่านนี้