mimography

บันทึกเรื่องราวความทรงจำกับการเดินทางของชีวิต

แนวคิด CSR ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่?

September18

 

 

 

แนวคิด CSR ก่อให้เกิดผลต่อการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Read the rest of this entry »