mimography

บันทึกเรื่องราวความทรงจำกับการเดินทางของชีวิต

การทำดีเป็นหน้าที่ของคนดี..แต่การให้ผลดีเป็นหน้าที่ของกรรม

June28

 

 

คุณเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมไหม?

.

บุคคลชอบบ่นว่า ทำดีไม่ได้ดีนั้น เคยสำรวจไหมว่า ทำดีขนาดที่จะได้รับผลดีหรือยังการทำดีเป็นหน้าที่ของคนดี แต่การให้ผลดีเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนกับการไถ่หว่านเป็นหน้าที่ของชาวนา การออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าว ชาวนาจะเร่งรัดไม่ได้…..( ธมฺมวฑฺโฒภิกฺขุ)

 บันทึกแรกนี้ดิฉันบันทึกเรื่องความเชื่อในเรื่องกรรม เสียหน่อยค่ะ เหตุที่เขียนอันเนื่องมาจากช่วงนี้มีเรื่องที่รบกวนจิตใจมากมาย บางเรื่องจัดการได้ บางเรื่องก็อยู่เกินอำนาจการจัดการ ดิฉันก็เลยต้องพึ่งหนังสือธรรมมะค่ะ อ่านแล้วทำให้คิดปลงตกได้ในหลายๆเรื่อง ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ

ก่อนอื่นคงต้องถามก่อนค่ะว่าท่านผู้อ่านเชื่อในเรื่องของเวรกรรมไหมค่ะ  ในส่วนตัวของดฉันเชื่อมาตลอดค่ะว่าเวรกรรมมีจริง บางเรื่องเคยเจอกับตัวเองบ้าง บางเรื่องมีคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังบ้าง และบางเรื่องก็อ่านจากหนังสือต่างๆ บ้าง 

ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธเรา ควรมีศรัทธา 4 อย่าง คือ

1. เชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิสัทธา) คือ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

2. เชื่อเรื่องกรรม (กัมมสัทธา) คือเชื่อว่ากรรมมีจริง

3. เชื่อเรื่องผลของกรรม (วิปากสัทธา) คือ เชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมให้ผลเสมอ

4. เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเอง (กัมมัสสกตาสัทธา) คือ เชื่อว่าผลที่เราได้รับเป็นผลแห่งการกระทำของเราเอง ซึ่งอาจเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติ

หลายคนอาจแย้งอยู่ในใจนะคะว่า กฎแห่งกรรม ไม่มีจริง บางคนประชดประชันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ บางท่านที่คิดแบบนี้อาจเป็นเพราะเห็นว่าคนที่ทำกรรมชั่วได้รับผลเป็นคนร่ำรวย

เป็นคนมีวาสนา มีคนเคารพยกย่อง ซึ่งตรงข้ามกับคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็ง กลับต้องมีชีวิตที่ยากลำบาก หรือคนที่ทำงานไม่เป็น เลี่ยงงานประจำแต่ประจบสอพลอเก่ง กลับได้เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

กรรมให้ผลไม่เหมือนกันค่ะ บางทีให้ผลทันเวลาและบางที่ให้ผลในระยะยาว ฉะนั้น ทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรมไม่เหมือนกันค่ะ  ความดีที่ทำไว้ครั้งนั้นยังมาไม่ถึง แต่ความชั่วหนักกว่าก็มาให้ผลก่อน ส่วนความดีนั้นเขาก็จะให้ผลในภายหลัง

คนที่เชื่อเรื่องกรรม ย่อมสามารถอดทน ยอมรับความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง ขมขื่น และเคราะห์ที่เกิดแก่ตนได้ ไม่ตีโพยตีพายว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม  อย่าคิดเช่นนี้เลยค่ะ ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่า ทำดีต้องได้รับผลดีแน่นอน และทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วอย่างหนีไม่พ้น

ดิฉันเชื่อว่า กรรมบางอย่างอาจให้ผลในชาตินี้ บางอย่างอาจให้ผลในชาติหน้า หรือชาติต่อๆ ไป เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนกับการที่เราปลูกพืชไงค่ะ พืชบางอย่างให้ผลในไม่กี่เดือน  บางชนิดก็นานเป็นปีๆ กว่าจะได้ชื่นชมผลของมัน

ลองทบทวนตัวคุณเองดูนะคะว่าคุณเชื่อในเรื่องเวรกรรมไหม..

You must be logged in to post a comment.