Blog nabhasan

ระบายสี ให้ วัน…เวลา (บอกเล่าถึงประสบการณ์- แลกเปลี่ยนความคิด – มุมมองของตนเองกับเรื่องต่าง ๆ)

เครือฟ้า

June5

(ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต)

หลายท่านมักจะคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดี

เพราะเป็นชื่อ ตัวเอกในละครร้องสลับพูด ของคนไทยสมัยก่อน

เป็นละครสอนใจหญิงสาว โดยเฉพาะสาวเหนือ

Read the rest of this entry »

ที่มาของพระเมรุมาศ

December3

หลายวันมาแล้ว ว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเขาพระสุเมรุ และเกี่ยวกับเรื่องหิมพานต์  แต่โอกาสไม่เอื้ออำนวย

เนื่องจาก สัญญาณ Internet ที่บ้านใช้การไม่ได้

เลยเขียนล่าช้าไปกว่างานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระพี่นางฯ

การที่เราสร้างพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทยเรา

เพราะ คนไทยเชื่อถือว่า พระมหากษัตริย์ของเรา ทรงเป็นสมมติเทพ คือ เชื่อว่าเป็นเทพที่อวตารลงมาดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก  ดังนั้น เมื่อกษัตริย์เสด็จสวรรคต เราจึงได้กระทำพิธีส่งพระองค์ท่านกลับสู่สรวงสวรรค์ โดยจัดสร้างเขาพระเมรุจำลอง ในนามพระเมรุมาศ อัญเชิญพระบรมศพตั้งไว้ แล้วถวายพระเพลิงเพื่อให้หมดสิ้นสังขารที่เป็นมนุษย์ นั่นเอง แต่หลายคนคงยังนึกภาพไม่ค่อยออก  วันนี้ดิฉันถือโอกาสนำภาพมาอธิบายประกอบความความเข้าใจ ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

Read the rest of this entry »

ความเชื่อ กับ ความงมงาย

July13

ความเชื่อ กับ ความงมงาย มีเส้นบาง ๆ แบ่งขั้นไว้

นั่นคือ ปัญญา ในการคิดไตร่ตรอง หาเหตุผลมารองรับในความเชื่อนั้น

ความเชื่อ ที่ไม่มีปัญญาคอยกำกับใจ เรามักจะเรียกว่า “ความงมงาย”

(เป็นความเชื่อ ที่ไม่เคยตั้งคำถาม อธิบายสาเหตุไม่ได้)

 

ดังนั้น ศรัทธา(ความเชื่อ) จะต้องมีปัญญาคอยกำกับไว้เสมอ

เพราะหากเราเชื่อ ในสิ่งที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ)

ชีวิตของตนเอง ก็จะดำเนินทางไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Read the rest of this entry »

เก็บมาบอกต่อ : เซียมซี และไม้ปวย

July12

เวลาเราไปไหว้พระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ

คนไทย หรือคนไทยเชื้อสายจีน คงไม่ปฏิเสธ

ในการเสี่ยงทายเซียมซี เพื่อขอพร หรือสอบถามอนาคตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ

แล้วทราบหรือไม่ว่า เซียมซี มีประวัติเป็นมาอย่างไร?

Read the rest of this entry »

รหัส SOS

March15

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือด่วน! โดยที่คุณไม่รู้จักใครเลย พูดกับใครไม่ได้เลย ณ ตอนนั้น คุณจะทำอย่างไร?

Read the rest of this entry »

สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

February10

สังคมแห่งการเรียนรู้

ทำให้คนสมัยนี้ เหนื่อยขึ้น คุณว่าม๊ะ?

Read the rest of this entry »