Blog nabhasan

ระบายสี ให้ วัน…เวลา (บอกเล่าถึงประสบการณ์- แลกเปลี่ยนความคิด – มุมมองของตนเองกับเรื่องต่าง ๆ)

ธรรมาธิปไตย

November15

วันนี้มาแนะนำหนังสือ ธรรมะกับการเมือง

เป็นบทสนทนา ของคุณสุรนันท์ กับ ท่านว.วชิระเมธี

เกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทย

อยากให้คนไทย(ทุกคน) ที่รักการเมืองได้อ่านกันค่ะ

เผื่อจะได้ข้อคิดอะไรมากขึ้น ….

Read the rest of this entry »