มหากาพย์อีเลียด :: อารมณ์ ความรัก ความรู้สึก

0

Posted by nelumbo | Posted in บนชั้นหนังสือ | Posted on 18-12-2008

 

 

 

 

หาก มหากาพย์มหาภารตะ เป็นสุดยอดบทกวี ของเอเชีย

มหากาพย์อีเลียดและโอดีสซี ย่อม เป็นสุดยอดวรรณกรรมของยุโรปเช่นกัน

 

 

 

เมื่อ มหากาพย์มหาภารตะ เป็นการต่อสู้กันระหว่าง ธรรมะ กับอธรรม

มหากาพย์อีเลียด … เป็นการแสดงออก ถึง อารมณ์ของมนุษย์และเทพ

ที่ย่อมมี ทั้งความรัก ความชัง ความโกรธ และศักดิ์ศรี

 

 และเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น … พวกเขายังพร้อมใจกันสละทุกอย่าง

เพื่อให้ได้มาในสิ่งอันเป็น ที่สุดของความปรารถนา ของตนนั่นเอง …