Manager.co.th

Mar 18

 

ผ่านไปแล้วอย่างคึกคักสำหรับงาน Money Expo Hatyai 2014 วันที่ 7-9 มี.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ผู้นำด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพให้บริการแนะนำเรื่องการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับสร้างฐานะให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าด้วยแนวคิด “ชีวิตออกแบบได้”เน้นการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจกู้ ออม ลงทุน หรือทำประกันโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงการประกันชีวิต ประกันภัย และกองทุนรวมที่ได้รับผลตอบแทนสูงเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกวางแผนให้เหมาะกับความต้องการและรายได้โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวหาดใหญ่เป็นอย่างดี

 

สนใจสร้างหลักประกันหรือวางแผนการเงิน โปรดติดต่อตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือโทร 0-2777-8888

 

 

นายชวน หลีกภัย เยี่ยมชมบูธชีวิตออกแบบได้ของกรุงเทพประกันชีวิต

 

ชาวหาดใหญ่สนใจรับบริการคำปรึกษาการวางแผนการเงินอย่างคึกคักที่บูธกรุงเทพประกันชีวิต

 

ท่านที่ตัดสินใจซื้อในวันงานนอกจากรับผลประโยชน์สูงสุดแล้ว ก็ยังได้รับกระเป๋าล้อลากสีฟ้าน่ารักไปครอบครอง