Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

I MISS YOU๐๐ แล้วเราจะลืมกันได้ไหม

 

เขามีดีที่ไหนเธอ เธอจึงละเมอเพ้อถึงอยู่ร่ำไป

the best of byrd &…

.


คนโง่ คือคนที่ไม่รู้ แต่พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนได้รับรู้

คนงมงาย คือคนที่รู้ แต่ไม่ยอมรับ

 กาลครั้งหนึ่ง มีคนอยู่คนหนึ่ง เลือกที่จะเป็นได้ทั้งคนโง่ และงมงายในเวลาเดียวกัน

 โง่ที่เคยคิดว่าความรักไม่มีจริง

เป็นได้แค่คำพูดที่ไร้ตัวตน

แต่เมื่อได้รับรู้ ก็พร้อมจะยอมรับว่า ความรักนั้นมีจริง จนกลายเป็็นความงมงาย

 เชื่อ ในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ จนณ วันหนึ่ง เวลาก็ได้พิสูจน์ได้ว่า

 ถ้าจะโง่ก็โง่ได้ ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่ อย่า
งมงาย เชื่อในความรักที่พิสูจน์ไม่ได้

แล้วบทสุดท้าย ความจริงใจมันอาจไม่มีจริงและแล้ว ความรักมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน็ไม่ได้จริงๆๆๆ

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.