Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

Posts tagged with อารมณ์๐๐ชั่ววูบของคน

นี่ใช่ไหม ที่อยากให้เป็น

มันจะต้องไปหาเหตุผลอะไรกันอีก บางครั้งการที่เราปฏิเสธสิ่งใด ว่ามันไม่ใช่ หรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด

แต่เหตุผลไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดว่ามันคืออะไร หรืิอมันเป็นเพราะอะไร  มันอยู่ที่ว่า เขาคิดว่ามันเป็นดังเช่นที่

เขาคิดใช่ไหม

คงไม่มีอะไรยากไปกว่า การเปลี่ยนความคิดของคน หลายๆครั้งเข้าก็ได้แต่คิดว่า เอาล่ะนะ อยากให้

เป็น อยากให้เป็นอย่างที่คิดนักใช่ไหม เป็นได้ แต่อย่าคิดว่าทีมันเป็นเพราะอยากเป็น แต่มันเป็น

เพราะเธอ อยากให้เป็น

มีคนมากมายหลายคน ที่สะสมความเชื่อในความคิดของตนเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น หรือ

มันจะต้องเป็นอย่างนี้ เวลา บางครั้งก็ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนได้

ความเชื่อ มาพร้อมกับความงมงาย หรืออย่างไร ความเชื่อ ควรจะมาพร้อมกับเหตุผล

แต่คนที่ไร้เหตุผล คือคนที่งมงาย ใช่ไหม

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Read the rest of this entry »