Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

Posts tagged with All I have to do is dream

ความกลัว๐๐กับ๐๐ความคิด


เึคยมีความรู้สึกกลัวกันบ้างไหม กลัวแม้ไม่รู้ว่าแื้ท้จริงแล้วเรากลัวอะไร

เพียงแต่จิตใต้สำนึกมันบอกตัวเอง

ว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัว เคยถามตัวเองอีกบ้างไหมว่าสิ่งใดที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต

บอกกับตัวเองว่า เึคยนะ เึคยกลัวกับความคิดของคนอื่น

เคยคิดกลัวกับความเหงา กลัวว่าหลับไปแลัวจะไม่ตื่นกลับมา และอื่นๆอีกมากมาย

แต่กับวันเวลาที่้หมุนเวียนเปลี่ยนไป กับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

กับคำถามที่ย้อนกับมาุถามตัวเองอีกครั้งว่า สิ่งไหนที่น่ากลัวที่สุด กับคำตอบที่ได้รับ

 คงไม่มีสิ่งไหนจะน่ากลัวไปกว่า ความคิดของตัวเอง เคยรู้สึกบ้างไหมว่ากลัว

กลัว กับความคิดของตัวเองว่าคิดอะไรอยู่สิ่งนั้นมันน่ากลัวเพียงไร๐๐

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Read the rest of this entry »