Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

ถามไปทำไมกัน

คนกับคำถามเป็นของคู่กันหรืออย่างไร ความอยากรู้อยากเห็น อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนอื่น

เป็นเรื่อง
ปกติใช่ไหม

คำตอบ อาจจะมีความจริงบ้างไม่จริงบ้าง พอๆกับคำถาม ที่ถามเพราะอยากรู้จริงๆ หรือที่ถามเพียงแค่

อยากจะรู้ความเป็นไป ไม่ได้คิดใส่ใจจริงจัง

.

เธอถามว่า สบายดีไหม

ฉัน  ก็จะให้ตอบว่ายังไง ได้แต่หลีกเลี่ยงไปว่า “ยังไงก็เหมือนเดิม

มันก็แค่นี้ บางที เราอาจจะคิดไปว่า การที่เราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ การที่เราบอกกับ

ตัวเอง
ว่ามันเป็นหน้าที่ การที่เราพยายาม ทำในสิ่งที่ทุกคน เห็นว่า เราเป็นคนดี

ที่คอยแคร์ คอย
ดูแลใส่ใจผู้คนรอบข้าง แต่เรากลับละเลยกับความรู้สึกของตัวเอง

ทฤษฏี ที่คอยโต้แย้งอยู่ในหัวใจ ว่า เราไม่ได้เกิดมาแล้วยืนอยู่บนโลกนี้เพียงแต่ผู้เดียว

ยังมีผู้คนอีกมากมาย ที่รายล้อมอยู่พร้อมๆกับตัวเรา จะคิดจะทำอะไร ต้องใส่ใจความรู้สึก

ของเขาเหล่านั้น

ความพอดี อยู่ตรงไหน ความพอใจ ไม่เคยมีกฏหมายกำหนดตีความ เหตุผลที่เป็นจริง

คนเราบางคน หรือหลายๆคน ไม่เคยมีเหตุผลที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนได้ครอบครอง กับ

สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ เพียงเพื่อความคิดติดใจที่ว่า “ทำไมของๆเขา ดีกว่าของๆเรา”

ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น

อย่าให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง หากใจเราให้ไปแล้วมีสุข นั่นแหละ ความสุข

ของเราย่อมสำคัญ กว่าสิ่งใด

ห่างเหิน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะห่างหาย ไปไกลจากใจกันเท่าไหร่ อาจพบเจอกัน

โดยบังเอิญ
ไม่ว่าจะจงใจให้เจอ หรือว่าเผลอ แกล้งไปทำเป็นเจอ

ขอร้องอย่าถามได้ไหมว่า
“สบายดีหรือเปล่า” เพราะคำตอบที่จะได้ “ยังไงก็เหมือนเดิม”

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.