Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

ความกลัว๐๐กับ๐๐ความคิด


เึคยมีความรู้สึกกลัวกันบ้างไหม กลัวแม้ไม่รู้ว่าแื้ท้จริงแล้วเรากลัวอะไร

เพียงแต่จิตใต้สำนึกมันบอกตัวเอง

ว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัว เคยถามตัวเองอีกบ้างไหมว่าสิ่งใดที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต

บอกกับตัวเองว่า เึคยนะ เึคยกลัวกับความคิดของคนอื่น

เคยคิดกลัวกับความเหงา กลัวว่าหลับไปแลัวจะไม่ตื่นกลับมา และอื่นๆอีกมากมาย

แต่กับวันเวลาที่้หมุนเวียนเปลี่ยนไป กับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

กับคำถามที่ย้อนกับมาุถามตัวเองอีกครั้งว่า สิ่งไหนที่น่ากลัวที่สุด กับคำตอบที่ได้รับ

 คงไม่มีสิ่งไหนจะน่ากลัวไปกว่า ความคิดของตัวเอง เคยรู้สึกบ้างไหมว่ากลัว

กลัว กับความคิดของตัวเองว่าคิดอะไรอยู่สิ่งนั้นมันน่ากลัวเพียงไร๐๐

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

.

บาง ครั้งคนเราใช้ชีวิตมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า ชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่กับความเป็นจริง

อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นน้ำ คอยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตนี้ได้มีความสุขอยู่ ได้บ้างก็คือ “ความฝัน”

ทุกทีทุกครั้งที่เราฝัน

เรารู้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ หรือ มันอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้เป็นอย่างใจเราฝันได้เลยก็ตามที

แต่บางทีสิ่งที่เราเรียกว่าความฝัน กลับคอยเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้เรามีแรงสู้ต่อไปในชีวิต

ความฝัน

ก่อให้เกิดจิตนาการ

 มีใครเคยคิดบ้างว่า ระหว่าง ความฝัน และ จิตนาการ มันแตกต่างกันอย่างไร

เมื่อเรามีความฝัน เราก็จะเริ่มสร้างจินตนาการ

 หรือว่าเมื่อเราสร้างจินตนาการ แล้วเราถึงจะมีความฝัน

แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดฝัน หรือที่เราคิดจะสร้างจิตนาการ

เราคงจะมีเหตุผลเดียวกัน นั่นคือการสร้าง

ความ สุขทางใจให้กับตัวเอง แล้วยิ้มในหัวใจให้กับตัวเอง บางคนคิดว่า

ความฝันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานอนหลับไป ในขณะที่เราหลับ แต่ใจของเราไม่ได้หลับลงไปด้วย

เรานอน เพื่อให้ร่างกายเราได้พักผ่อน แต่บางขณะ ใจเรายังคอยพะวง คิดเรื่องน้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและก่ิอให้เกิดความฝัน

ใครว่าความฝันไม่มีความหมาย ในขณะที่เราฝันร้ายกลับกลายคิดไปว่าเราจะ

โชคดี และอื่นๆอีกมากมายที่เราพยายามจะตีความหมายของความฝันนั้นออกมา

“จิตนาการ” มันอาจจะไม่ได้มาจากความฝันหรืออาจจะเป็นเพราะความฝัน แต่สิ่งๆนั้น อาจจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในใจ ได้เช่นกัน การที่เราไม่สามารถที่จะทำ หรือไม่สามารถที่จะเป็น หรือไม่สามารถได้ครอบครองสิ่งใด ในสิ่งที่เราอยากทำ หรืออยากเป็น

อีกสิ่งหนึ่งที่ เราสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ครอบครอง และเป็นเจ้าของในสิ่งนี้น คือการสร้างจิตนาการในใจให้ตัวเองได้มีความสุข และ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ เพราะ

จิตนาการที่เราสร้างมันคงเป็นการสร้างที่ทำให้เกิดมโนภาพขึ้นในใจของ เราเท่านี้น ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมารับรู้ และไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาร่วมสร้างด้วย

หากแต่ว่าความฝัน บางครั้งเราอาจจะมีอยากใครสักคนมาร่วมสร้างความฝัน หรือสานต่อความฝันนี้นให้เป็นจริง

และ หากแต่ ไม่ว่าจะเป็น “ความฝัน หรือ จิตนาการ” สิ่งที่เราต้องการและเหตุผลเดียวในชีวิต ก็คือการสร้างความสุขให้ใจตัวเอง๐๐

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.