Ozonemag

สิ่งดี ๆ ไม่ยอมจดจำ สิ่งที่ไม่ควรจดจำกลับไม่ยอมลืม

มันก็แค่ความทรงจำ


อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ แม้วันนี้มีเพียงแต่ความเหงาใจ ก็จะให้ทำยังไง หัวใจมันอ่อนแอเอง

เตือนตัวเองหลายครั้ง หลายหน ว่าอย่าทำใจอ่อนไหว และสุดท้ายหัวใจมันก็จะอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อ

ความรู้สึกของตัวเอง

บอกกับตัวเองไว้ว่า พอเถอะนะ พรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นแค่เพียงความทรงจำ

แล้วจะลืมทุกอย่าง ลืมว่าเราเคยรู้จักกัน

.

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.