pdhirapat blog

Just another weblog

pdhirapat blog

Posts Tagged ‘Taichung’

ความทรงจำดีๆ เกิดขึ้นเสมอที่นี่ “ไต้หวัน” (ตอนที่ 3)

ผมออกเดินทางในช่วงสายโดยการขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากไทเปมุ่งหน้าไปยังไถจง (Taichung) โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที “ไถจง” อีกหนึ่งเมืองที่มักจะปรากฎชื่อในแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะไต้หวัน   เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน และจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ขึ้นชื่อของไต้หวันที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องไปเยือน แต่สำหรับผมการเดินทางมาในครั้งนี้ผมจะไม่ได้ไปยังทะเลสาบแห่งนี้เพราะผมเคยไปมาแล้วในครั้งที่แล้วเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา   จากสถานีรถไฟไถจง กลุ่มของผมจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์เพื่อไปยังพาพักตากอากาศของเพื่อนชาวไต้หวันของผมหนึ่ง โดยเป็นบ้านพักติดภูเขา บรรยากาศคล้ายๆ กับเขาใหญ่ หรือปากช่องบ้านเรา แต่ที่ผมชอบบ้านหลังนี้นอกจากจะติดกับภูเขาแล้วยังมีลำธารเล็กๆ ด้านล่างที่ให้ความเป็นส่วนตัวอย่างมาก ระหว่างเดินทางไปยังบ้านผม เพื่อนเจ้าถิ่นที่ขับรถตัดสินใจจะแวะพาผมไปยังวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วผมเคยมาเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ผมก็ยังอยากจะไปวัดนั้นอีกอยู่ดี วัดนี้ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดเล็กๆ โดยชาวไต้หวันมากมายที่เดินทางมาที่นี้เพื่อสักการะ อธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆ กับเทพเจ้าที่นี้   ผมอาจจะพูดได้เลยว่า วัดแห่งนี้น่าจะน้อยมากที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปถึงได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นตัวสถานที่ที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเมือง ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะปรากฎข้อมูลในหนังสือแนะนำท่องเที่ยว และด้วยความยืนยันจากเพื่อนชาวไต้หวันของผม ผมน่าจะเป็นเพียงชาวต่างชาติไม่กี่คนที่เคยเดินทางมาที่นี่   “God of Land” คือเทพเจ้าองค์ที่ทุกคนที่เดินทางมาที่นี่หวังจะมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ขั้นตอนของการสักการะก็ดูเหมือนจะไม่แตกต่างอะไรมากนักกับการไหว้วัดจีนในประเทศไทย ธูปกระถางละ 3 ดอกกับการไหว้ 3 ที่รวมเป็น 9 ดอกถูกจัดเตรียมไว้เป็นชุด พร้อมกระดาษไหว้ปึกใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมไว้คู่กัน […]