นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

จากกลุ่มบอลเซวิกถึงกรณีดา ตอร์ปิโด เค้าลางของระบอบคอมมิวนิสต์

July23

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งประเทศจะออกมาปกป้องศูนย์รวมจิตวิญาณของเรา

Read the rest of this entry »

จากคาร์บ๊องส์ถึงปาหี่โจรภาคใต้

July19

คำถามที่เกิดขึ้น..เมื่อเหตุการณ์หลายครั้งมันเป็นแค่การ “ลวงโลก”

Read the rest of this entry »

ต่อยอดการเมืองใหม่ : การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน

July7

“ร่วมกันสรรค์สร้างสังคมใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนา”

Read the rest of this entry »

สื่อสารมวลชนกับความเป็นกลาง

July1

สื่อสารมวลชน (Communication) แปลตรงตัวว่าอะไร??? ข้าพเจ้าไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เล่าเรียนหรือศึกษามาในด้านนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทราบคือ ข้าพเจ้าต้องอาศัย สื่อสารมวลชน ในการรับรู้ข่าวสาร หากสื่อสารมวลชนว่าอย่างไนข้าพเจ้าก็คงต้องเชื่อไปอย่างนั้น เพราะอย่างน้อยสื่อสารมวลชนก็คือสัญลักษณ์ของข่าวสารที่ถูกต้อง

 

แต่…

Read the rest of this entry »

ความเป็นกลาง

June30

ทางสายกลางคือทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติ…

แต่ในสถานะการณ์แบบนี้เราควรเลือกสายใด

Read the rest of this entry »

รอยยิ้ม

June28

ข้าพเจ้าเชื่อว่า รอยยิ้มที่จริงใจนั้น นำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้

 

 

Read the rest of this entry »

ปตท. พลังไทย เพื่อใคร

June23

สาเหตุของน้ำมันแพงเกิดจากการที่ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น

หรือนักการเมืองชาติสุนัขกันแน่…

Read the rest of this entry »

การเมืองภาคประชาชน

March26

รัฐธรรมนูญเถื่อนกับรัฐบาลถ่อย

Read the rest of this entry »