นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

Posts tagged with การเมืองใหม่1

ต่อยอดการเมืองใหม่ : การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน

July7

“ร่วมกันสรรค์สร้างสังคมใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนา”