นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

Posts tagged with ความเป็นกลาง

ความเป็นกลาง

June30

ทางสายกลางคือทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติ…

แต่ในสถานะการณ์แบบนี้เราควรเลือกสายใด