นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

สื่อสารมวลชนกับความเป็นกลาง

July1

สื่อสารมวลชน (Communication) แปลตรงตัวว่าอะไร??? ข้าพเจ้าไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เล่าเรียนหรือศึกษามาในด้านนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทราบคือ ข้าพเจ้าต้องอาศัย สื่อสารมวลชน ในการรับรู้ข่าวสาร หากสื่อสารมวลชนว่าอย่างไนข้าพเจ้าก็คงต้องเชื่อไปอย่างนั้น เพราะอย่างน้อยสื่อสารมวลชนก็คือสัญลักษณ์ของข่าวสารที่ถูกต้อง

 

แต่…

.

 

 

ณ วันนี้ สื่อสารมวลชนส่วนมากของประเทศไทยได้บิดเบือนข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนำเสนอสู่ประชาชน

 

ถามว่า อย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า และ ผิดจรรยาบรรณไหม???

 

การกลั่นกรองข้อมูลของบรรณาธิการข่าวของแต่ละที่นั่นโปร่งใสหรือไม่???

 

มีการรับสินบาทคาดสินบนจากอำนาจรัฐหรือเปล่า???

 

หรือว่าพวกคุณรับเงินใครมาเพื่อต้องการให้พวกคุณเขียนข่าวเชียร์…

 

หากเป็นอย่างนั้นจริง ประเทศนี้จะมีเฉพาะข่าวที่เต้าขึ้นมาเองใช่ไหม???

 

………….

 

ณ เวลานี้หลายฝ่ายในสังคมเริ่มตั้งคำถามนี้ต่อสื่อมวลชนทั่วไป 

 

มันเป็นยุคที่สื่อมวลชนถึงคราวตกต่ำจริงหรือไม่???

 

อุดมการณ์ของนักศึกษาที่มีต่อวิชาชีพของตัวเองในอนาคตเป็นไปในทิศทางไหน???

 

อาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สั่งสอนนิสิตนักศึกษาเหล่านี้สามารถที่จะกำหนดอุดมการณ์และแนวความคิดของพวกสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ได้… แต่จะไปในทิศทางใด???

 

………….

 

ข้าพเจ้าไม่อยากที่จะยกตัวอย่างพาดพิงไปถึงใคร…

 

เพียงแต่ต้องการที่จะปลุกจิตสำนึกในการทำงานของนักสื่อสารมวลชนทั้งหลายว่า ตอนนี้พวกคุณคือกลไกสำคัญในการสร้างความถูกต้องให้กับสังคมที่วุ่นวายอย่างทุกวันนี้ให้มีความสงบ

 

อย่าเห็นแก่เศษเงินที่พวกทรราชโยนมาให้คุณ

 

จงคิดเสียว่าการที่ใครให้อะไรกับเรา เขาต้องการผลตอบแทนแน่นอน

 

หากผลตอบแทนของพวกนั้นต้องการโค่นล้มชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

…พวกคุณจะยอมได้ไหม????

 

4 Comments to

“สื่อสารมวลชนกับความเป็นกลาง”

 1. July 7th, 2008 at 8:58 pm       petchr17 Says:

  มิได้หมายความว่าเช่นนั้นท่านพี่
  ผมหมายความว่าการให้ข่าวต่อประชาชนต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มิใช่เชลียร์กัลล์เหมือนทุกวันนี้


 2. July 2nd, 2008 at 9:37 pm       โกวล้วง Says:

  ถ้าผมเห็นต่างบ้างก็แสดงว่าผมรับเงินทรราชย์ จังสั้นติ?


 3. July 1st, 2008 at 5:34 pm       petchr17 Says:

  หรือว่าประเทศนี้จะอยู่ได้ด้วยอำนาจเงิน
  มิใช่ศีลธรรมอันดี
  คิดแล้วมันน่าเป็นห่วงอนาคตของชาติจริงๆ


 4. July 1st, 2008 at 2:52 pm       bonkalasin Says:

  อ่านแล้วก็หนักใจจริงๆนะครับ
  เมื่อพวกเค้ายังเห็นผลประโยชน์เป็นใหญ่กว่าอุดมการณ์ของความเป็นสื่อ

  ไม่รู้จะต่อว่า ด่าว่ายังไง
  ในเมื่อสื่อส่วนใหญ่ ยังยอมศิโรราบต่อผู้มีอำนาจอยู่เช่นเดิม


You must be logged in to post a comment.