นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

สมุนไพรไทย : ปัญจขันธ์

January14

จาก mblock ไปปีกว่า เพราะว่าติดภาระกิจต้องไปอยู่ในป่า

กลับมาครั้งนี้ ขอเอาสมุนไพรจากป่ามาแนะนำผู้ที่สนใจสุขภาพ

.

ปัญจขันธ์ พืชล้มลุกชนิดเถาเลื้อยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมีในประเทศไทย อยู่ในวงศ์แตง แต่คนไทยเพิ่งจะเริ่มปลูกและให้ความสนใจเมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่คนจีนในภาคใต้ของประเทศนำปัญจขันธ์มาบำรุงร่างกายกันนานแล้ว โดยคนจีนรู้จักกันในชื่อ เจียวกู่หลาน หรือเซียนเฉ่า (สมุนไพรอมตะ) และเริ่มแพร่หลายเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓  มีชื่อญี่ปุ่นว่า อะมาซาซูรู แปลว่า ชาหวานจากเถา

มีงานวิจัยสมุนไพรนี้จากประเทศจีนและญี่ปุ่นจำนวนมาก พบว่ามีสารสำคัญที่เรียกว่าสารกลุ่มจิปพีโนไซด์ ซึ่งเป็นสารประเภทไตรเทอร์พีนซาโพนินที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายสารกลุ่มจินเซนโนไซด์ที่พบในโสม ทั้งๆที่พืชทั้ง ๒ ชนิด ไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยสารจิปพีโนไซด์ที่พบในปัญจขันธ์มีมากกว่า ๘๐ ชนิด โดยมี ๔ ชนิดที่เหมือนกับที่มีในโสม และอีก ๑๑ ชนิด มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับจินเซนโนไซด์ มีรายงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง

 

 

ฤทธิ์ของสารจิปพีโนไซด์ในปัญจขันธ์หรือสารสกัดปัญจขันธ์ 

                          ต้านอนุมูลอิสระ 

                           ลดระดับไขมันในเลือด

             
เสริมภูมิคุ้มกัน

              ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด

             
ยับยั้งการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด

             
ต้านอักเสบ  

                            ลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยมีการพบสารซาโพนิน ชื่อฟาโนไซด์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน

                           ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยการให้แอลกอฮอล์ร่วมกับกรดเกลือ หรือจากยาต้านอักเสบอินโดเมทาซิน หรือจากการกระตุ้น ให้หนูเกิดความเครียด

                            กระตุ้นการหลั่งไนตริกออกไซด์จากเซลล์ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัว

                          ป้องกันการเกิดพิษต่อตับของสารที่เป็นพิษต่อตับ เช่น พาราเซตามอล คาร์บอนเตตราคลอไรด์

             สำหรับการวิจัยทางคลินิกนั้น จีนจึงได้ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของปัญจขันธ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับเคมีบำบัดรวมทั้งฉายแสง พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาต้มปัญจขันธ์ ขนาด ๓๐ กรัม/วัน นาน ๓ สัปดาห์ มีการแบ่งตัวของลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับสมุนไพร กระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่ง คือ ราก Radix Astragali seu Hedysari (Huangqi)

           
นอกจากนี้ จากการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัด พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับปัญจขันธ์มีการพยากรณ์โรคดีกว่า คือมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งช้ากว่า และมีอายุยืนกว่าในประเทศญี่ปุ่นและจีนได้จดสิทธิบัตรของสารสกัดปัญจขันธ์เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายชนิด ได้แก่ เครื่องสำอางบำรุงผิว ผม หนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของผม เครื่องดื่มหรือชาสมุนไพร อาหารสุขภาพ ยาทาลดความอ้วน อาหารช่วย ลดไขมันในเลือด สารสกัดช่วยกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ และสารจิปพีโนไซด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิด เป็นต้น 

            สำหรับประเทศไทย ในส่วนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีโครงการความร่วมมือกับประเทศจีน ในการนำสมุนไพรจีนมาทดลองปลูกในประเทศ ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ปัญจขันธ์สายพันธุ์ของจีนมีสารสำคัญสูงกว่าสายพันธุ์ของไทย ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่พบว่าพันธุ์จากจีนมีสารสำคัญมากกว่าพันธุ์โครงการหลวงอ่างข่าง ซึ่งจะได้มีการขยายพันธุ์ต่อไป สำหรับสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิจัยสมุนไพรปัญจขันธ์พันธุ์ของไทยทางพฤกษเคมีเพื่อพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และศึกษาพบว่าปัญจขันธ์มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 protease และได้ศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดด้วยน้ำของปัญจขันธ์ในขนาด ๖, ๓๐, ๑๕๐ และ ๗๕๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ในหนูขาวนาน  ๖ เดือนแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยในผู้ติดเชื้อ HIV

             นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสมุนไพรได้ร่วมมือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกปัญจขันธ์แบบอินทรีย์ในพื้นที่สวนป่าสันกำแพง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งศึกษาวิจัยร่วมกันถึงวิธีการปลูก การเก็บเกี่ยวและการขยายพันธุ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้รับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (งบยากจน) จำนวน ๑.๔ ล้านบาท ซึ่งได้นำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายปลูกปัญจขันธ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตชาสมุนไพรปัญจขันธ์ต่อไป 

 

 

     ผมทดลองเอาปัญจขันธ์ที่เขาสกัดให้คุณแม่ที่เป็นเบาหวาน และความดันสูง กินดู รู้สึกว่าได้ผลดีกว่าพวกโสมต่างๆ นะ  เมื่อก่อนพอตอนเย็นเนี่ยคุณแม่แกจะปวดหัว หน้ามืด ตาลาย เป็นอยู่เกือบเดือน ไปหาหมอแทบจะวันเว้นวัน พอทานยาตัวนี้ดูก็รู้สึกดีขึ้น สองเดือนแล้วที่ไม่ต้องไปหาหมอ ยกเว้นไปตามที่หมอนัด และหมอแกก็บอกว่าน้ำตาลในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี(สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) หากใครสนใจ ก็ลองเมล์หาผมแล้วกัน (annop.k@hotmail.com)”ไม่ได้ขายของนะ แต่อยากให้ลองดู เพราะว่าผมทดลองให้แม่ทานดูแล้วดีขึ้น เพราะว่าโรคเบาหวานกับความดันเนี่ยมันรักษาลำบาก ใครที่ดูแลคนป่วยสองโรคนี้จะรู้ว่า อยู่ห่างไม่ค่อยได้เลย เพราะแม่แกขี้ลืม บางทีกินข้าวไม่ตรงเวลาก็เกิดอาหารหน้ามือตาลายขึ้นมาดื้อๆซะงั้น ลองให้แกกินยาหลายอย่างนะ แต่ไม่ค่อยได้ผล แต่พอมาทานตัวนี้ดูรู้สึกว่า OK ตอนนี้เราก็เลยกินด้วย (หลังจากที่ใช้แม่เป็นหนูทดลอง 555)”

     อ้อ!!! ลืมไป สมุนไพรตัวนี้ในหลวงทรงสนับสนุนให้พวกชาวเขาปลูกด้วยนะ และถูกยกย่องเป็นสมุนไพรแห่งปีในปี 2548 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

by posted under Uncategorized | 7 Comments »    
7 Comments to

“สมุนไพรไทย : ปัญจขันธ์”

 1. December 16th, 2011 at 11:47 am       sompon_tsu Says:

  ภาพพืชสมุนไพรที่ปรากฎไม่น่าจะใช่ สมุนไพรปัญจขันธ์ น่าจะเรียกว่าจักรนารายน์ หรือแป๊ะตังปึงครับ ข้อมูลรายละเอียดให้ความรู้ดีมาก


 2. January 20th, 2010 at 1:29 pm       bonkalasin Says:

  ขอบคุณในข้อมูลครับ พึ่งรู้จักเหมือนกัน


 3. January 15th, 2010 at 8:48 am       korpai Says:

  มีข่าวมาบอกท่านนะคะ
  เนื่องด้วยเวปผจก.ของพวกเราเนี่ยนะ
  มันช้ามากพวกเราคิดว่าจะตั้ง Severเองดีกว่า
  555

  เห็นด้วยมั้ยล่ะ
  ท่าทางน่าจะดีนะ
  จะไดเร็วทันใจวัยรุ่น

  ใช่แล้วเดี๋ยวปรึกษากันก่อนจ้าเรื่องนั้นน่ะ
  ไม่มีกะตังค์ 555
  ตั้งเองเลยดีม๊ะนะท่าน
  เอาไว้ปาร์ตี้กัน
  วันน้ที่บ้านมีรำวงย้อนยุคด้วยนะคะ
  เชิญนะคะท่าน
  มีสาวๆตรึมเลยค่ะ มีพี่ฮอลลื คุณนัท ลีลา ท่าน ชาญ ท่าน 11 Septimus กำลังรอเมย์ คุณมอร์น คุณ Sid Singingintherain Lastson
  พี่เอที คุณธันยา ตุ๊กตา พี่เลดี้ คุณเมย์ ว่าจะเชิญลุง Show Show ด้วนยนะคะ
  แค่รำวงนะคะ
  อย่างอื่นมิมี
  555เดี๋ยวหาว่าเรานำคนส.ว.อย่างพวกท่านๆ
  อ้าวศศิ ยังไม่มานะ
  จะเสริ์ฟของมีแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะท่าน
  อ้าว..อายุไม่ถึงกันเหรอ
  อ๋อ..เกินหรือไม่ถึงคะเพลงดังฟังไม่รู้เรื่องคร่า
  กร๊ากๆๆ

  วันนี้มีรำวงที่บ้านเราด้วยนะ
  เชิญตามสบายนะคะ
  ไม่เป้นไรที่นี่มีเพื่อนสาวให้บริการ
  (ทุบปอกข้าวหลามให้)
  ปาร์ตี้เราไร้แอลกอฮอลล์นะ
  เพราะเราดื่มไม่เป็น
  ฮิ้วๆ..ฮ้วๆ..
  โป๊ะชึ่งๆโป๊ะ
  อะไรนะ
  เอาไรเพิ่มนะ

  อ๋อ..น้ำเหรอ
  ได้เลยค่า
  เดีฯวรอนิดนึงตามคิวค่ะ

  เดี๋ยวพูดดังๆนะไม่ได้ยินเพลงดังมากเลยค่ะ

  เสียงดังมาดฃกเลยท่านต้องพูดดังนะท่านคนเยอะ

  ไม่มาวนะท่าน
  เราไม่มาวค่ะ
  555
  เอิ๊กๆๆอิ๊ก..


 4. January 14th, 2010 at 5:49 pm       11arrows Says:

  คารวะ ท่าน petchr
  คิดถึงนะขอรับ
  อ้อ! สมุนไพรนี้ ถ้าไม่มีผลข้างเคียง ให้โทษ
  ก็วิเศษมากเลยนะขอรับ

  :)


 5. January 14th, 2010 at 5:25 pm       korpai Says:

  ดพิ้งรู้จักคะชื่อเพราะดีจัง
  คุณมีเยอะด้วยค่ะ


 6. January 14th, 2010 at 5:21 pm       korpai Says:

  ดพิ้งรู้จักคะชื่อเพราะดีจัง
  คุณมีเยอะด้วยค่ะ


 7. January 14th, 2010 at 3:43 pm       septimus Says:

  ขอบคุณคุณpetchr17มากที่แบ่งปันค่ะและขออนุญาตก้อปปี้ไปบอกต่อนะคะ

  ^__^


You must be logged in to post a comment.