พีจัง Blog

เรื่องงาน เรื่องเที่ยว…เรื่องเดียวกัน

ฉลองกล้องใหม่…กับโหวตอันดับ 1 กทม.เมืองน่าเที่ยว

July15

เพื่อนรุ่นน้อง ที่มักร่วมตะลอนทัวร์ด้วยกัน เธอถอยกล้องใหม่ Nikon D80 เกิดอารมณ์อยากลองของใหม่ (บ้าเห่อ)… เร้าหรือให้พาไปลองของและในโอกาสที่ กทม.ได้โหวตอันดับ 1 จากหนังสือ ทราเวล แอนด์..อะไรซักอย่าง ก็เลยถือโอกาสพาเธอไปลองมุมต่างๆของ กทม.กัน ว่าน่าเที่ยวยังไง

 

.

ออกสตาร์ทกันที่ วัดพระแก้ว หรือชื่อย๊าวยาวว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดในพระปฐมพระกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2327

 

 

 

 วัดพระแก้ว สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่กว่าท่านจะมาประดิษฐาน ณ ที่นี้ มีประวัติการเดินทางทั้ง เชียงใหม่ – เชียงราย – ลำปาง แม้กระทั่งเมืองลาว

 

 

หลังจากการสถาปนา วัดพระแก้วได้รับการปฏิสังขรณ์ในทุกๆ 50 ปี บูรณะใหญ่รัชกาลเว้นรัชกาล ( ที่ผ่านมา สร้าง ร.1 บูรณะ ร.3 ร.5 ร.7 และ ร.9 กำลังบูรณะบางส่วน

และเมื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ที่มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด เพื่อให้วัดพระแก้วอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป

เฉพาะตัววัดเก่าแก่ 226 ปี (นับตั้งแต่สร้างกรุงเทพฯ) แล้วคิดดูว่า ” พระแก้วมรกต” (ที่อยู่มานมนานก่อนกรุงเทพฯซะอีก) ท่านจะเก่าแก่ขนาดไหนกัน…

 

 

 

กว่าจะออกจากวัดพระแก้วก็เล่นเอาบ่ายกว่าไปทางแก่ๆ ไม่อยากจะเชื่อว่าจะใช้เวลาอยู่ในวัดวาได้ยาวนานเพียงนี้

…เดินตะลอนแวะโน้น แวะนี่ มาตามถนนสายสวย ราชดำเนิน เพลินจนถึง ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เอาช่วงบ่ายคล้อยใกล้เย็น…

ลานกว้าง สวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้…พลับพลาสง่างาม ที่ประทับ สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกรับแขกบ้านแขกเมือง ตะหง่านอยู่เบื้องขวา (หันหน้าเข้า) ของลานกว้าง และพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่

 

 

 

 

เดิมทีบริเวณนี้เป็นโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย โรงภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และรื้อทิ้งเมื่อ พ.ศ. 2532 เพื่อเปิดมุมมองให้กับ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ที่อยู่ด้านหลัง

… องค์ปราสาทสวยสง่า และงดงาม เบื้องหน้า ใช้เวลาถึง 160 ปี ทั้งก่อสร้าง ทั้งบูรณะกว่าจะงดงามอย่างที่เห็น

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 เพื่อพระราชทานให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี

คำว่า โลหะปราสาท : Lohaprasada เป็นชื่อดั้งเดิมของอินเดีย เรียกมาแต่ครั้งพุทธกาล สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประทานความหมายว่า ตึกที่มียอดเป็นโลหะ”

 

 

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามฯ นี้ นับว่าเป็นโบราณสถานล้ำค่าของไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาท เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลก แม้จะถูกสร้างขึ้นเป็นองค์ที่ 3 เพราะโลหะปราสาท  2 แห่ง คงเหลือแต่ซากเสาปักอยู่เท่านั้น คือ โลหะปราสาทองค์แรก ที่นางวิสาขาฯได้สร้างถวายพระพุทธเจ้า ที่บุพพาราม ประเทศอินเดีย เป็นองค์ปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า “มิคารมาตุปราสาท”

ส่วนองค์ที่ 2 ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 382 โดยพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา (ประเทศลังกา) เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง มีความกว้างและความสูงแต่ละด้าน 100 ศอก หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและ งาช้าง

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาฯ รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้ช่างเดินทางไปดูแบบเค้าโครงที่ประเทศลังกา แล้วปรับปรุงให้เป็นศิลปกรรมแบบไทย มี 3 ชั้น มียอดปราสาททั้งหมด 37 ยอด ซึ่งหมายถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ชั้น 3 เป็นยอดปราสาทประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

 

กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี แต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลน ก็สิ้นรัชกาล

ตามที่มีเรื่องเล่า นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ยังไม่เคยก่อสร้างได้แล้วเสร็จบริบูรณ์ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่ได้เริ่มมีการบูรณะครั้งแรก เมื่อปี 2506…

เมื่อครั้งที่รัฐบาลจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาท ซึ่งเป็นพระราชพิธีแรก แห่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538

และ สืบเนื่องจากวโรกาสดังกล่าว โครงการบูรณะจึงดำเนินเรื่อยมา มีการเปลี่ยนวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ กระทั่งปี 2543 จึงได้สร้างยอดบนสุดของเสร็จ ทางวัดจึงจัดการสมโภชยกพุ่มข้าวบิณฑ์ขึ้นประดิษฐานบนยอด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธี  และจัดให้มีงานสมโภช

ปี 2550 เป็นปีที่โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทแล้วเสร็จ และเป็นปีแห่งมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทางกรมศิลปากร โดยสำนักศิลปกรรมจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโลหะประสาท และขั้นตอนของการบูรณปฏิสังขรณ์ ทั้งที่เป็นนิทรรศการชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณวัดราชนัดดาวรวิหาร และนิทรรศการถาวรภายในองค์โลหะปราสาท เรื่อง “โลหะปราสาท : เอกพุทธศิลป์สถาปัตย์ แห่งการสืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่โลหะปราสาทเป็นศาสนสถานที่มีประวัติการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน

น่าเสียดายที่มาถึงเอาเกือบเย็น หมดเวลาเปิดให้ขึ้นชมความงดงามในตัวองค์ปราสาท

เราไปปิดฉากทริปต์ตะลอนลองกล้องใหม่ Nikon D80 ถ่ายรูป กรุงเทพฯเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา กินข้าวแกล้มวิวสะพานพระราม 8 ยามอาทิตย์อัสดง สวยงาม สมเป็นเมืองน่าเที่ยว…

by posted under Uncategorized | 8 Comments »    
8 Comments to

“ฉลองกล้องใหม่…กับโหวตอันดับ 1 กทม.เมืองน่าเที่ยว”

 1. February 10th, 2013 at 11:02 am       king1688 Says:

  รีบคลิกให้ไวเลย

  http://www.gamble1688.com


 2. June 23rd, 2012 at 12:47 pm       savanvegas Says:

  savanvegas
  สะหวันเวกัส
  goldclub
  genting club
  sbobet
  ibcbet
  ——————————————————————————
  genting club l สะหวันเวกัส


 3. June 20th, 2012 at 4:09 pm       casino Says:

  ทำไงให้โลกไม่ร้อนว้า


 4. December 16th, 2011 at 1:01 pm       คาสิโนออนไลน์ Says:

  ถ่ายสวยค่ะ


 5. July 16th, 2008 at 9:54 pm       11arrows Says:

  ที่ 1? โว๊ววววว!!! เท่เลย…..กทม.เรา


 6. July 16th, 2008 at 12:07 pm       xanax71 Says:

  โทน นะคะ พิมพ์ผิดค่ะ


 7. July 16th, 2008 at 12:06 pm       xanax71 Says:

  ภาพคมชัด โทรสีสวยจังค่ะ


 8. July 15th, 2008 at 7:09 pm       shika Says:

  โอ้โห เก่งจัง สวยมากๆ คะ


You must be logged in to post a comment.