我的抽屉里 Drawer of Memories

November 19, 2013

ภาพจีนโบราณ#1 : คนขี่มังกร

"เหรินอู้อี้ว์หลง(人物御龙)" หรือ "คนขี่มังกร" สมัยจั้นกั๋ว(สงครามระหว่างรัฐ) ขนาด 37.5x28 ซ.ม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หูหนาน ประเทศจีน

ในสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก เคยได้รับของขวัญจากญาติเป็นม้วนภาพวาดจีนรูปเป็ดแมนดารินคู่ ซึ่งเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ประทับใจ และยังคงแขวนไว้ ณ บ้านเดิมในต่างจังหวัดจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะตกหลุมรักสีสันการระบายและลายเส้นอ่อนช้อยจากปลายพู่กันในภาพ โดยที่ในตอนนั้นไม่ทราบว่าภาพดังความสื่อความหมายเช่นไร เพราะไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนแม้แต่น้อย  เป็นเพียงแต่เห็นว่าสวยงามจึงชื่นชอบ เท่านั้น หลังจากที่ได้รับโอกาสจาก คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ให้ไปศึกษาต่อด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ช่วงปี พ.ศ.2546 -2550 ซึ่งถือเป็นยุคแรกๆ ที่โลกเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน มีนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาศึกษาภาษาจีนที่นี่ ในห้องเรียน นอกจากจะต้องเรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนอีกด้วย รวมถึง “จงกั๋วอี้ซู่สื่อ(中国艺术史)” หรือ  “วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจีน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานสำคัญ ที่นักเรียนต่างชาติต้องเรียนเพิ่มเติมเมื่อเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาษาจีน และนั่นถือเป็นจุดเชื่อมต่อของความทรงจำถึงภาพวาดจีนในวัยเยาว์ของฉัน ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจีน ทำให้ฉันทราบว่า ภาพวาดเป็ดแมนดารินที่เคยชื่นชอบ มีความหมายลึกซึ้งกว่าความสวยงามทั่วไป เพราะตามความเชื่อของชาวจีน เป็ดแมนดารินเป็นสัตว์มงคลสัญลักษณ์ของความรักเดียวใจเดียว ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าเป็ดแมนดารินเป็นสัตว์ที่มีผัวเดียวเมียเดียวไม่เปลี่ยนคู่จนตัวตาย เมื่อตัวใดตัวหนึ่งตายคู่ของมันก็จะตายตามไปด้วย แม้ว่าต่อมาจะมีการค้นพบว่าจริงๆ แล้วเป็ดแมนดารินมิได้ตกตายตามกัน ทว่าชาวจีนก็ยังคงยึดตามธรรมเนียมโบราณ ใช้ภาพเป็ดแมนดารินคู่ เป็นสัญลักษณ์ในวันมงคล อีกทั้งยังมักปรากฏในงานศิลปะรูปแบบต่างๆ รวมทั้งในงานจิตรกรรมของจีนที่เรียกว่า […]

Hello world!

Filed under: Uncategorized @ 8:50 am and

Welcome to mblog Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites