我的抽屉里 Drawer of Memories

May 8, 2014

ภาพจีนโบราณ#6 : ภาพม้วนทิวทัศน์เก่าแก่ที่สุดในจีน

Filed under: Uncategorized @ 2:09 pm and

 

ภาพ "โหยวชุน" หรือ "ท่องไปในวสันตฤดู" วาดโดย "จ่าน จื่อเชียน" สมัยราชวงศ์สุย ขนาด 43x80.5 เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ภาพ “โหยวชุน” หรือ “ท่องไปในวสันตฤดู” วาดโดย “จ่าน จื่อเชียน” สมัยราชวงศ์สุย ขนาด 43×80.5 เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ในประวัติศาสตร์ศิลปะจีนถือว่าภาพ ท่องไปในวสันตฤดู” ของ จ่าน จื่อเชียน เป็นภาพม้วนทิวทัศน์แบบจีนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นภาพทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำที่วาดในสมัยราชวงศ์สุย(ค.ศ.581-618)เพียงภาพเดียวที่ตกทอดสืบต่อมา เนื่องจากราชวงศ์สุยปกครองแผ่นดินด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียง 30 ปีก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ราชวงศ์ถังอันเป็นยุคที่อารยะธรรมจีนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกสมัยหนึ่ง

รูปแบบการวาดภาพ ท่องไปในวสันตฤดู ของจิตรกร ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจิตรกรรมทิวทัศน์จีน จากเดิมที่จิตรกรมักจะวาดภาพโดยเน้นบุคคลเป็นสำคัญ หากมีทิวทัศน์อยู่บ้างก็จะเป็นเพียงฉากหลังเท่านั้น ทั้งยังไม่ทิ้งช่องว่างในภาพซึ่งแม้แต่ผลงานของบิดาแห่งจิตรกรรมจีน กู้ ข่ายจือ จิตรกรเอกสมัยราชวงศ์จิ้นก็เป็นเช่นเดียวกัน ขณะที่ภาพของจ่าน จื่อเชียน นั้นต่างออกไป เขาวาดให้ภูเขาแม่น้ำเป็นวัตถุหลัก ส่วนบุคคลเป็นเพียงส่วนประกอบ ทั้งยังทิ้งพื้นที่ว่างไว้ในภาพให้ความรู้สึก “ใกล้แต่เหมือนไกล” ซึ่งกลายมาเป็นปรัชญาในการวาดภาพทิวทัศน์ของจีนในยุคต่อมา

ภาพ ท่องไปในวสันตฤดู บรรยายทิวทัศน์ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ผลิบานเขียวขจี สายน้ำไหลรินจากด้านบนซ้ายมายังกลางภาพ มหานทีกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเกลียวคลื่นเล็กๆ ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ในนาวาลำหนึ่งที่ลอยอยู่กลางน้ำ บางส่วนชมทิวทัศน์อยู่ริมสองฝั่ง บนคนเดินเท้าบางคนอยู่บนหลังม้า มีสะพานน้อยๆ และกระท่อมชาวบ้าน อีกทั้งอารามหลังหนึ่งหลบอยู่ด้านหลังแนวป่า วัตถุในภาพทั้งภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ คน มา เรือ และสิ่งก่อสร้างล้วนผสมกลมกลืน ใช้การย่อวัตถุไกล ขยายวัตถุใกล้ เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ สามารถพบความเป็นเอกภาพในความไร้ระเบียบของกลุ่มต้นไม้ทั้งสองฝั่ง ลายเส้นฝีพู่กันละเอียดรวดรับหมดจด ส่วนต้นไม้ระบายด้วยสีเขียวขับเน้นให้เด่นที่สุดในภาพ ทว่าดึงสายตาด้วยที่ว่างขนาดใหญ่ของลำน้ำ กลายเป็นภาพที่มีสีสันแต่ไม่ไร้รสนิยม อย่างไรก็ตาม จุดเด่นอาจกลายเป็นจุดด้อยในขณะเดียวกัน นักวิชาการในยุคหลังให้ความเห็นว่า หากภาพนี้จะมีข้อด้อยอยู่บ้างก็เห็นจะอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะโครงร่างของลำต้นแบบเดียวกันทั้งภาพ จึงเป็นส่วนที่ทำให้อารมณ์ของภาพขาดหายไป แม้ว่าจิตรกรจะใช้สองวิธีในการวาดใบไม้ ทั้งการระบายและจุดหมึก แต่ในความเห็นนักวิชาการพบว่าไม่ช่วยดึงรสชาติของภาพให้เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร

หม่า จี้ชวน ช่างฝีมือแห่งย่านหลิวลี่ฉ่างศูนย์รวมงานศิลปะและวรรณคดีเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ชิง ผู้พยายามเสนอขายสมบัติชาติชิ้นนี้ให้กับต่างชาติในราคาสูงลิบ

หม่า จี้ชวน ช่างฝีมือแห่งย่านหลิวลี่ฉ่างศูนย์รวมงานศิลปะและวรรณคดีเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ชิง ผู้พยายามเสนอขายสมบัติชาติชิ้นนี้ให้กับต่างชาติในราคาสูงลิบ

ในยุคแรก ภาพนี้เป็นสมบัติของ จักรพรรดิซ่งฮุยจง แห่งยุคซ่งเหนือ ที่ระบุเอาไว้ว่าเป็น ภาพท่องไปในวสันตฤดู โดยจ่าน จื่อเชียน ต่อมาภาพดังกล่าวตกทอดไปนอกราชสำนัก จนกระทั่งสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงจึงค่อยกลับมาเป็นสมบัติในวังอีกครั้ง และถูกขโมยไปในปลายยุคราชวงศ์ชิง ต่อมา ปี 1946 ภาพท่องไปในวสันตฤดู ถูกพบอยู่ที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งในเมืองฉางชุน สุดท้ายตกเป็นของ หม่า จี้ชวน ช่างฝีมือแห่งย่านหลิวลี่ฉ่างซึ่งเป็นศูนย์รวมงานศิลปะและวรรณคดีเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ชิงที่เมืองปักกิ่ง ต่อมา หม่า จี้ชวนเสนอขายภาพวาดชิ้นนี้ให้กับชาวต่างชาติด้วยราคาสูงลิบ แต่นักสะสมของเก่า จาง ปั๋วจีว์ ทราบข่าว ด้วยความที่ไม่อยากให้สมบัติชาติถูกขายไป เขาจึงไปขอซื้อ ทว่าสู้ราคาไม่ไหว  จาง ปั๋วจีว์ จึงตัดใจขายบ้านหลังหนึ่งและเครื่องประดับของภรรยาทั้งหมด เพื่อซื้อภาพชิ้นนี้เอาไว้ได้ และได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม(กู้กง)แห่งปักกิ่งไปพร้อมกับวัตถุโบราณอื่นๆ ในปี 1956

จาง ปั๋วจีว์ นักสะสมของเก่าชาวจีนที่ไม่อยากให้สมบัติชาติตกไปอยู่ภายนอกประเทศ ตัดใจขายบ้านหลังหนึ่งและเครื่องประดับของภรรยาทั้งหมดเพื่อซื้อภาพชิ้นนี้และมอบให้พิพิธภัณฑ์กู้กงเพื่อเป็นสมบัติชาติจีนต่อไป

จาง ปั๋วจีว์ นักสะสมของเก่าชาวจีนที่ไม่อยากให้สมบัติชาติตกไปอยู่ภายนอกประเทศ ตัดใจขายบ้านหลังหนึ่งและเครื่องประดับของภรรยาทั้งหมดเพื่อซื้อภาพชิ้นนี้และมอบให้พิพิธภัณฑ์กู้กงเพื่อเป็นสมบัติชาติจีนต่อไป


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites