我的抽屉里 Drawer of Memories

June 27, 2014

ภาพจีนโบราณ#8:กิ่งเหมย ณ วัดหลิงกู่ จิตรกรรมสมัยชิงโดย สือ เทา

Filed under: Uncategorized @ 9:20 am and
ภาพ “หลิงกู่ทั่นเหมย(灵谷探梅)” หรือ “กิ่งเหมย ณ วัดหลิงกู่” วาดโดย “สือ เทา(石涛)” สมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น  ขนาด 97.5x50. 3 ซม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนานจิง(นานกิง) มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ภาพ “หลิงกู่ทั่นเหมย(灵谷探梅)” หรือ “กิ่งเหมย ณ วัดหลิงกู่” วาดโดย “สือ เทา(石涛)” สมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น ขนาด 97.5×50. 3 ซม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนานจิง(นานกิง) มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ภาพ “กิ่งเหมย ณ วัดหลิงกู่” นี้จิตรกรนามสือ เทา วาดกิ่งเหมยที่ชูช่อแข่งกับใบไผ่ โดยใช้สีหมึกเข้ม-จางอย่างมีมิติ ลายเส้นหมดจดชัดเจน ทั้งยังวาดใบไผ่พลิ้วไหวเสมือนหนึ่งโดนสายลมที่มองไม่เห็นพัดพา สร้างเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา

ทั้งไผ่ และ เหมย ล้วนเป็นต้นไม้ที่ได้รับความสำคัญยิ่งในหมู่ชาวจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น สามสหายแห่งเหมันต์ฤดู ซึ่งประกอบด้วย ต้นสน เหมย และต้นไผ่ เพราะทั้ง สน ไผ่ และเหมย ล้วนชูช่อเบ่งบานต้านทานอากาศหนาวเหน็บของแผ่นดินจีนได้อย่างดี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง พากเพียร อดทน ที่มักปรากฏอยู่เสมอในงานศิลปะของจีน ทั้งในงานเขียน บทเพลง บทกวี รวมถึงภาพวาดต่างๆ ส่วนวัดหลิงกู่นั้น เป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อย เดิมวัดหลิงกู่ (灵谷寺) ชื่อว่าวัดไคซ่าน (开善寺) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียง(ค.ศ.502-557) แต่ในสมัยราชวงศ์หมิง ถูกโยกย้ายมาตั้งอยู่ ณ บริเวณเขตภูเขาจงซานแห่งหนานจิงพร้อมกับสุสานของ จู หยวนจาง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นผู้ประทานนามใหม่ของวัดแห่งนี้ว่า วัดหลิงกู่

"สือเทาจื้อฮว่าเซียง(石涛自画像)" ภาพที่จิตรกรสือ เทา วาดตัวเอง ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

“สือเทาจื้อฮว่าเซียง(石涛自画像)” ภาพที่จิตรกรสือ เทา วาดตัวเอง ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

จิตรกรนาม “สือ เทา” คือหนึ่งในจิตรกร นักเขียนอักษรจีน ที่กล่าวได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์จีน เป็นจิตรกรสมัยต้นราชวงศ์ชิงที่มีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ.1642-1078 อายุศิริรวม 55 ปี เดิมชื่อว่า จู รั่วจี๋(朱若极) ชาวเมืองฉวนโจว มณฑลกว่างซี บางตำราว่ามีศักดิ์เป็นเหลนรุ่นที่ 10 ของพระเจ้าจิ้งเจียงแห่งราชวงศ์หมิง ในรัชสมัยของจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงเมื่อครั้งที่จู รั่วจี๋อายุได้ 16 ปี ครอบครัวประสบความลำบาก เขาจึงได้อพยพจากกุ้ยหลินมายังฉวนโจว โดยบวชเป็นพระพำนักอยู่ที่วัดเซี่ยงซาน และเปลี่ยนชื่อเป็น สือ เทา

ภาพ "เฉาหู(巢湖图)" ภาพทิวทัศน์ที่ขึ้นชื่อของ สือ เทา ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองเทียนจิน ประเทศจีน

ภาพ “เฉาหู(巢湖图)” ภาพทิวทัศน์ที่ขึ้นชื่อของ สือ เทา ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองเทียนจิน ประเทศจีน

ชีวิตของสือ เทานั้นเรียกได้ว่าต้องพเนจรเร่ร่อนไปทั่วสารทิศ เคยไปพำนักอยู่บนยอดเขาหวงซาน มณฑลอานฮุยอยู่นับ 10 ปี ภายหลังจึงเดินทางมายังหนานจิง สมัยที่จักรพรรดิคังซีเสด็จประพาสทางใต้ สือ เทาเคยเข้าเฝ้าถวายภาพวาดประกอบบทกวี จนได้รับฉายาว่าเป็น “ขุนนางในผ้าเหลือง” ทั้งยังเคยเดินทางขึ้นเหนือเพื่อคบหาบรรดาขุนนางและคหบดี ทว่าท้ายที่สุดไม่ประสบความสำเร็จจึงเดินทางกลับหนานจิง และวาดรูปขายเลี้ยงชีพใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองหยังโจว และใช้เวลาทบทวนปรับปรุงเคล็ดวิธีการวาดภาพที่เขาสั่งสมประสบการณ์มาตลอดชีวิต ทำให้ผลงานในยุคหลังของสือ เทา ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นกว่าในยุคแรกมาก โดยนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังจัดให้ สือ เทา เป็นตัวแทนของจิตรกรแนวปัจเจกนิยมคนสำคัญในสมัยนั้น บทความที่สือ เทารวบรวมเกี่ยวกับแนวคิดด้านการวาดภาพของเขา ถือว่ามีคุณูปการต่อวงการศิลปะจีนอย่างมาก โดยหลักการวาดภาพที่เขาให้ความสำคัญมากคือการเคลื่อนไหวพู่กันอย่างฉับพลัน และเป็นธรรมชาติ

ภาพ "ไอ้เหลียน(爱莲图)" ภาพดอกบัวที่ถือเป็นหนึ่งในผลงานอันโดดเด่นของ สือ เทา

ภาพ “ไอ้เหลียน(爱莲图)” ภาพดอกบัวที่ถือเป็นหนึ่งในผลงานอันโดดเด่นของ สือ เทา


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites