我的抽屉里 Drawer of Memories

July 29, 2014

ภาพจีนโบราณ#9 : มองไผ่ร่ายกวี โดย ตู้จิ่น จิตรกรสมัยราชวงศ์หมิง

201

ภาพนี้มีชื่อว่า “ถีจู๋(题竹)” ซึ่งแปลว่า การแต่งโคลงกลอนโดยใช้ “ไผ่(竹)” เป็นหัวข้อ โดยในภาพปรากฏผู้อาวุโสถือพู่กันยืนอยู่ข้างต้นไผ่เพื่อตระเตรียมประพันธ์บทกวี ข้างกายด้านหนึ่งมีอาคันตุกะหนึ่งชราหนึ่งเยาว์วัยยืนมองด้วยความสนใจ อีกด้วนหนึ่งเด็กรับใช้ยืนถือน้ำหมึกไว้พร้อมสรรพ บรรยากาศโดยรอบด้านหน้าเป็นต้นไผ่ชะลูดสดเขียว เบื้องหลังคือเงื้อมเงาชะง่อนผา ที่แท้ภาพนี้จำลองเหตุการณ์มองไผ่ร่ายบทกวี ของซู ตงโพ(苏东坡题竹) แห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกสำคัญยิ่งผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน จิตรกรใช้ลายเส้นเล็กละเอียดในการวาดภาพบุคคล จากนั้นลงสีสันเจือจางแฝงความเรียบร้อยอ่อนหวาน ซูตงโพ เครายาว อยู่ในชุดยาวกรอมเท้า ยืนตระหง่านงามแฝงความแข็งแกร่ง ใบหน้ามุ่งมั่นครุ่นคิด จิตรกรใช้น้ำหนักเข้มอ่อนของหมึกสร้างมิติใกล้ไกลให้กับต้นไผ่ พุ่มใบไผ่ในความกระจัดกระจายยังคงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน ฝีพู่กันพลิ้วไหวลื่นไหลดุจสายน้ำ ด้านซ้ายมีโคลงประกอบภาพจรดจารึก ระบุชื่อตู้จิ่น(杜堇) ตู้จิ่น จิตรกรเลื่องชื่อสมัยราชวงศ์หมิง มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1465 – 1487 เป็นชาวเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีนที่มีทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำงดงาม จึงเป็นแหล่งกำเนิดศิลปกรรมที่สำคัญของประเทศจีนมายาวนานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา ตู้จิ่น ถนัดวาดภาพเรื่อวราว ภูเขาดอกไม้ นกดอกไม้ และที่โดดเด่นที่สุดคือภาพบุคคลในประวัตศาสตร์ยุคก่อนหน้า ภาพบุคคลของจิตรกรผู้นี้วาดด้วยฝีพู่กันหมดจดลื่นไหลให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการวาดเส้นแห่งวงการจิตรกรรมแผ่นดินหมิง ภาพบุคคลของตู้จิ่น ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่องานแนวเดียวกันในยุคต่อมาอย่างยิ่ง อีกทั้งตู้จิ่นยังมีความชื่นชอบในโคลงกวีอีกด้วย ผลงานส่วนใหญ่ของตู้จิ่นอยู่ในยุคสมัยที่ราชวงศ์หมิงเข้มแข็ง บ้านเมืองสงบร่มเย็น ประชาชนอิ่มท้อง ซึ่งส่งผลให้ศิลปกรรมก้าวหน้าพัฒนาอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นฐานะของศิลปินจึงได้รับการยกย่องอย่างสูง ซึ่งรวมถึงตู้จิ่นเอง […]

July 10, 2014

ภาพจีนโบราณ#8 : ซู ฮั่นเฉิน ปรมาจารย์ภาพเด็กแห่งราชวงศ์ซ่ง

Filed under: Uncategorized @ 10:33 am and
022-Qiu(pic)-head

    ภาพ “ชิวถิงซี่อิง(秋庭戏婴)” ซึ่งแปลว่า เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารทหรือฤดูใบไม้ร่วง เป็นผลงานของจิตรกรนาม ซู ฮั่นเฉิน(苏汉臣) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง(宋)(ค.ศ. 960 – 1279) ซู ฮั่นเฉิน เป็นชาวเมืองไคเฟิง เคยเป็นช่างหัตถศิลป์ในสำนักศิลปะสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจง มีความถนัดในการวาดภาพบุคคล ภาพนักพรตเต๋า สตรี และเด็ก โดยเฉพาะภาพการละเล่นของเด็กที่รังสรรค์โดยจิตรกรผู้นี้ถือได้ว่ามีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนกระทั่งผลงานของเขาได้รับคำจำกัดความว่า “สีสันสดใส เคลื่อนไหวดุจมีชีวิต” ภาพ “เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารท” นี้ จิตรกรใช้ฝีแปรงเล็กละเอียดวาดรูปเด็กน้อยในชุดผ้าไหมสองคนกำลังเล่นเกมจีนโบราณที่มีชื่อว่า “ทุยเจ่าโหมว(推枣磨)” (เกมหมุนลูกพุทราที่เสียบบนคานไม้ โดยใครหมุนได้รอบเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ) ซึ่งไม่ว่าจะเพ่งพิศจากเรือนผม หน้าตา หรือ เสื้อผ้า ของเด็กทั้งสองล้วนแสดงถึงความตั้งใจในการวาดภาพ การลงสีอันไม่มีที่ติ รวมทั้งสอดแทรกความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ในภาพอย่างกลมกลืน โดยอาศัยลายเส้นทอดยาวและโค้งมนในการวาดเสื้อผ้าไหม จากนั้นระบายสีลายผ้าเล็กละเอียด สะท้อนความอ่อนนุ่มและสีสันอันสดใสของผ้าไหมออกมาได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งการทำงานที่ไม่มองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยของจิตรกร ช่วยขับเน้นให้เด็กทั้งสองคนในภาพมีลักษณะของความสมบูรณ์ อ่อนโยน และพิถีพีถันโดยธรรมชาติ จนทำให้ผู้ที่ได้ชมภาพบังเกิดความรักเอ็นดู นักวิจารณ์ภาพจีนลงความเห็นว่า ภาพของซู ฮั่นเฉินภาพนี้มีความสมจริงในระดับสูงมาก ราวกับเด็กในภาพมีชีวิตโลดแล่นออกมาจากแผ่นกระดาษเลยทีเดียว นอกจากนี้ กลางสวนในภาพยังมีแท่งหินสูงใหญ่ด้านและมวลไม้ดอกไม้ใบพันเกี่ยว ที่ล้วนสะท้อนบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงออกมาได้อย่างแจ่มชัด รูปแบบของภาพวาดเสมือนจริงและใส่ใจในรายละเอียดเช่นนี้ […]

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites