我的抽屉里 Drawer of Memories

July 10, 2014

ภาพจีนโบราณ#8 : ซู ฮั่นเฉิน ปรมาจารย์ภาพเด็กแห่งราชวงศ์ซ่ง

Filed under: Uncategorized @ 10:33 am and

 

ภาพ  "เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารท" วาดโดย ซู ฮั่นเฉิน สมัยราชวงศ์ซ่ง  ม้วนภาพ ขนาด 197.5 x 108.7 ซ.ม.  ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังไต้หวัน(กู้กง) กรุงไทเป ไต้หวัน

ภาพ “เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารท” วาดโดย ซู ฮั่นเฉิน สมัยราชวงศ์ซ่ง ม้วนภาพ ขนาด 197.5 x 108.7 ซ.ม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังไต้หวัน(กู้กง) กรุงไทเป ไต้หวัน

 

ภาพ “ชิวถิงซี่อิง(秋庭戏婴)” ซึ่งแปลว่า เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารทหรือฤดูใบไม้ร่วง เป็นผลงานของจิตรกรนาม ซู ฮั่นเฉิน(苏汉臣) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง(宋)(ค.ศ. 960 – 1279) ซู ฮั่นเฉิน เป็นชาวเมืองไคเฟิง เคยเป็นช่างหัตถศิลป์ในสำนักศิลปะสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจง มีความถนัดในการวาดภาพบุคคล ภาพนักพรตเต๋า สตรี และเด็ก โดยเฉพาะภาพการละเล่นของเด็กที่รังสรรค์โดยจิตรกรผู้นี้ถือได้ว่ามีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนกระทั่งผลงานของเขาได้รับคำจำกัดความว่า “สีสันสดใส เคลื่อนไหวดุจมีชีวิต”

ภาพ “เด็กน้อยเล่นในสวนยามฤดูสารท” นี้ จิตรกรใช้ฝีแปรงเล็กละเอียดวาดรูปเด็กน้อยในชุดผ้าไหมสองคนกำลังเล่นเกมจีนโบราณที่มีชื่อว่า “ทุยเจ่าโหมว(推枣磨)” (เกมหมุนลูกพุทราที่เสียบบนคานไม้ โดยใครหมุนได้รอบเยอะกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ) ซึ่งไม่ว่าจะเพ่งพิศจากเรือนผม หน้าตา หรือ เสื้อผ้า ของเด็กทั้งสองล้วนแสดงถึงความตั้งใจในการวาดภาพ การลงสีอันไม่มีที่ติ รวมทั้งสอดแทรกความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ในภาพอย่างกลมกลืน โดยอาศัยลายเส้นทอดยาวและโค้งมนในการวาดเสื้อผ้าไหม จากนั้นระบายสีลายผ้าเล็กละเอียด สะท้อนความอ่อนนุ่มและสีสันอันสดใสของผ้าไหมออกมาได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งการทำงานที่ไม่มองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยของจิตรกร ช่วยขับเน้นให้เด็กทั้งสองคนในภาพมีลักษณะของความสมบูรณ์ อ่อนโยน และพิถีพีถันโดยธรรมชาติ จนทำให้ผู้ที่ได้ชมภาพบังเกิดความรักเอ็นดู นักวิจารณ์ภาพจีนลงความเห็นว่า ภาพของซู ฮั่นเฉินภาพนี้มีความสมจริงในระดับสูงมาก ราวกับเด็กในภาพมีชีวิตโลดแล่นออกมาจากแผ่นกระดาษเลยทีเดียว

นอกจากนี้ กลางสวนในภาพยังมีแท่งหินสูงใหญ่ด้านและมวลไม้ดอกไม้ใบพันเกี่ยว ที่ล้วนสะท้อนบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงออกมาได้อย่างแจ่มชัด รูปแบบของภาพวาดเสมือนจริงและใส่ใจในรายละเอียดเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของจิตรกรรมแนวสัจนิยมในสมัยราชวงศ์ซ่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งในภาพนี้นอกจากจิตรกรจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดของหน้าตาเด็กในภาพ อายุ และท่วงท่าที่แตกต่างกันแล้ว ยังสามารถสะท้อนท่าทางตั้งอกตั้งใจในการเล่นของเด็กออกมาได้อย่างชัดเจน ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานภาพเด็กของ ซู ฮั่นเฉิน ที่น่าประทับใจ และยังเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาอีกด้วย

บางส่วนของม้วนภาพ ฉังชุนไป่จื้อ(长春百子) อีกหนึ่งผลงานเด่นของ ซู ฮั่นเฉิน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

บางส่วนของม้วนภาพ ฉังชุนไป่จื้อ(长春百子) อีกหนึ่งผลงานเด่นของ ซู ฮั่นเฉิน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

ซู ฮั่นเฉิน มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคซ่งเหนือเชื่อมต่อต้นยุคซ่งใต้ แม้ว่าจะเคยทำงานรับใช้ ซ่งฮุยจง จักรพรรดิองค์ที่แปดแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านจิตรกรรมอย่างสูง ทว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ราชสำนักสั่นคลอน สุดท้ายเมื่อราชวงศ์ซ่งเหนือล่มสลาย ซู ฮั่นเฉินจึงอพยพลี้ภัยลงใต้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองเฉียนถัง(ปัจจุบันคือเมืองหังโจว) ในแถบดินแดนเจียงหนัน(ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง) จนกระทั่งราชวงศ์ซ่งใต้ฟื้นคืน เขาจึงได้กลับเข้ารับใช้ราชสำนักอีกครั้ง

สำหรับช่วงเวลาในการวาดภาพนี้ หากสังเกตจากภาพ การละเล่นที่เรียกว่า ทุยเจ่าโหมว ต้องใช้ลูกพุทราเป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งพุทราเป็นผลไม้ที่ไม่มีในแดนเจียงหนันประกอบกับรายละเอียดทั้งหมดในภาพ ทำให้นักโบราณคดีจีนสันนิษฐานว่าภาพนี้น่าจะวาดขึ้นในขณะที่จิตรกรสังกัดสำนักศิลปะแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ

ภาพ จวงจิ้งซื่อหนี่ว์(妆靓仕女)  อีกหนึ่งผลงานเด่นของ ซู ฮั่นเฉิน เดิมเป็นสมบัติในพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม กู้กง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ วิจิตรศิลป์บอสตัน สหรัฐอเมริกา

ภาพ จวงจิ้งซื่อหนี่ว์(妆靓仕女) อีกหนึ่งผลงานเด่นของ ซู ฮั่นเฉิน เดิมเป็นสมบัติในพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม กู้กง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
วิจิตรศิลป์บอสตัน สหรัฐอเมริกา

 

ภาพ จ๋าจี้ซี่ไห(杂技戏孩) ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

ภาพ จ๋าจี้ซี่ไห(杂技戏孩) ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไทเป ไต้หวัน

 


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites