我的抽屉里 Drawer of Memories

July 29, 2014

ภาพจีนโบราณ#9 : มองไผ่ร่ายกวี โดย ตู้จิ่น จิตรกรสมัยราชวงศ์หมิง

ภาพนี้มีชื่อว่า “ถีจู๋(题竹)” ซึ่งแปลว่า การแต่งโคลงกลอนโดยใช้ “ไผ่(竹)” เป็นหัวข้อ โดยในภาพปรากฏผู้อาวุโสถือพู่กันยืนอยู่ข้างต้นไผ่เพื่อตระเตรียมประพันธ์บทกวี ข้างกายด้านหนึ่งมีอาคันตุกะหนึ่งชราหนึ่งเยาว์วัยยืนมองด้วยความสนใจ อีกด้วนหนึ่งเด็กรับใช้ยืนถือน้ำหมึกไว้พร้อมสรรพ บรรยากาศโดยรอบด้านหน้าเป็นต้นไผ่ชะลูดสดเขียว เบื้องหลังคือเงื้อมเงาชะง่อนผา ที่แท้ภาพนี้จำลองเหตุการณ์มองไผ่ร่ายบทกวี ของซู ตงโพ(苏东坡题竹) แห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกสำคัญยิ่งผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน

ภาพ  "มองไผ่ร่ายกวี" วาดโดย ตู้จิ่น(杜堇) สมัยราชวงศ์หมิง  ภาพขนาด191 x 104.5 ซ.ม.  ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ภาพ “มองไผ่ร่ายกวี” วาดโดย ตู้จิ่น(杜堇) สมัยราชวงศ์หมิง ภาพขนาด191 x 104.5 ซ.ม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

จิตรกรใช้ลายเส้นเล็กละเอียดในการวาดภาพบุคคล จากนั้นลงสีสันเจือจางแฝงความเรียบร้อยอ่อนหวาน ซูตงโพ เครายาว อยู่ในชุดยาวกรอมเท้า ยืนตระหง่านงามแฝงความแข็งแกร่ง ใบหน้ามุ่งมั่นครุ่นคิด จิตรกรใช้น้ำหนักเข้มอ่อนของหมึกสร้างมิติใกล้ไกลให้กับต้นไผ่ พุ่มใบไผ่ในความกระจัดกระจายยังคงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน ฝีพู่กันพลิ้วไหวลื่นไหลดุจสายน้ำ ด้านซ้ายมีโคลงประกอบภาพจรดจารึก ระบุชื่อตู้จิ่น(杜堇)

ตู้จิ่น จิตรกรเลื่องชื่อสมัยราชวงศ์หมิง มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1465 – 1487 เป็นชาวเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีนที่มีทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำงดงาม จึงเป็นแหล่งกำเนิดศิลปกรรมที่สำคัญของประเทศจีนมายาวนานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา ตู้จิ่น ถนัดวาดภาพเรื่อวราว ภูเขาดอกไม้ นกดอกไม้ และที่โดดเด่นที่สุดคือภาพบุคคลในประวัตศาสตร์ยุคก่อนหน้า ภาพบุคคลของจิตรกรผู้นี้วาดด้วยฝีพู่กันหมดจดลื่นไหลให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการวาดเส้นแห่งวงการจิตรกรรมแผ่นดินหมิง ภาพบุคคลของตู้จิ่น ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่องานแนวเดียวกันในยุคต่อมาอย่างยิ่ง อีกทั้งตู้จิ่นยังมีความชื่นชอบในโคลงกวีอีกด้วย

ผลงานอื่นๆ ของตู้จิ่น อาทิ ภาพ "ฝูเซิงโซ่วจิง(伏生授经)" ม้วนภาพขนาด 147x104.5 ซ.ม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน(The Metropolitan Museum of Art) สหรัฐอเมริกา

ผลงานอื่นๆ ของตู้จิ่น อาทิ ภาพ “ฝูเซิงโซ่วจิง(伏生授经)” ม้วนภาพขนาด 147×104.5 ซ.ม. ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน(The Metropolitan Museum of Art) สหรัฐอเมริกา

ผลงานส่วนใหญ่ของตู้จิ่นอยู่ในยุคสมัยที่ราชวงศ์หมิงเข้มแข็ง บ้านเมืองสงบร่มเย็น ประชาชนอิ่มท้อง ซึ่งส่งผลให้ศิลปกรรมก้าวหน้าพัฒนาอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นฐานะของศิลปินจึงได้รับการยกย่องอย่างสูง ซึ่งรวมถึงตู้จิ่นเอง ทว่าเมื่อหมิงล่มสลาย แมนจูครองเมืองก่อตั้งราชวงศ์ชิง ผลงานของตู้จิ่นกลับไม่ได้รับการยอมรับเท่าใดนัก

ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าศิลปกรรมในประเทศจีนมักจะมีความเกี่ยวพันกับ ไผ่ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีน ไผ่ เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญยิ่งในหมู่ชาวจีน นอกจากนี้ ไผ่ ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์และอยู่คู่กับชาวจีนมาอย่างช้านาน ได้รับการขนานนามว่าเป็น สามสหายแห่งเหมันต์ฤดู ร่วมกับ ต้นสนและเหมย เพราะทั้ง สน ไผ่ และเหมย ล้วนยืนต้นต้านทานอากาศหนาวเหน็บของแผ่นดินจีนได้อย่างดี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง พากเพียร อดทน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจริยธรรมตามลัทธิขงจื๊อ ที่มักปรากฏอยู่เสมอในงานศิลปะของจีน ทั้งในงานเขียน บทเพลง บทกวี รวมถึงภาพวาดต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานจิตรกรรมนั้น การวาดภาพไผ่แบบจีน สามารถแยกออกมาเป็นแขนงวิชาโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องอาศัยความสามารถทั้งด้านการใช้พู่กันจุ่มหมึก การเขียนตัวอักษรแบบจีน รวมทั้งความเข้าใจในปรัชญาความเกี่ยวพันของมนุษย์กับธรรมชาติที่แฝงอยู่ในภาพจึงจะสามารถสร้างงานออกมาได้ดี

ผลงานอื่นๆ ของตู้จิ่น อาทิ ภาพ "กงจง(宫中)" ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซั่งไห่(เซี่ยงไฮ้) ประเทศจีน

ผลงานอื่นๆ ของตู้จิ่น อาทิ ภาพ “กงจง(宫中)” ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซั่งไห่(เซี่ยงไฮ้) ประเทศจีน


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites