preload
อ.ชัชชัย ตั้งธรรม
Sep 07

ทุกคนต้องการชีวิตที่มีความสุุข แต่ความหมายของคำว่า “ความสุข” ในใจของเรานั้นมีความชัดเจน และยั่งยืนจริงหรือไม่?

ถ้าเราบอกเรามีความสุขจริง? ทำไมมันถึงอยู่ไม่นาน บางครั้งกลายเป็นทุกข์อีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ เราต้องแก้ปัญหาเรื่องความสุข ด้วยการตั้งคำนิยามของคำว่า “ความสุข” ที่เหมาะสมกับตัวเราอย่างชัดเจนครับ

สามารถเข้าไปติดตามโดย กด Like ได้ที่
Fanpage : ชัชชัย ตั้งธรรม การลงทุน

 

https://www.facebook.com/ChachchaiInvestment?ref=hl

Comments are closed.

 Hosted by mblog Sites