preload
อ.ชัชชัย ตั้งธรรม
Sep 17

สะกดจิตให้ตัวเองเป็นคนที่อยากเก่ง

.แกล้งเป็นเดี่ยวก็เป็นเอง”

“ไม่เก่งไม่เป็นไร สะกดจิตให้ตัวเองเป็นคนที่อยากเก่ง เลียนแบบทำตามวิธีการของคนที่เก่งๆ ไปก่อน แล้วเดี่ยวเราก็จะหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเราได้เอง สุดท้าย จาก fake จะกลายเป็น take ไปโดยธรรมชาติครับ

ติดตามบทความ ของท่าน อ.ชัชชัย ตั้งธรรม ได้ที่
Facebook Facepage : ชัชชัย ตั้งธรรม การลงทุน
https://www.facebook.com/ChachchaiInvestment?ref=hl

Comments are closed.

 Hosted by mblog Sites