preload
อ.ชัชชัย ตั้งธรรม
Sep 19

“คนที่มีเป้าหมายแต่ทำยังไม่ได้ ไปไม่ถึง มีเหตุผลหลักๆ สามประการ”

1. ทำไม่ได้จริงๆ เพราะขาดคุณสมบัติที่จำเป็น เช่นจากร่างกายที่ไม่เหมาะสม หรือปัญหาทางสุขภาพ อย่างนี้ต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้เหมาะสมกับข้อด้อยของตนเอง

2. ทำไมได้เพราะยังไม่พร้อม ขาดความรู้ ประสบการณ์ แต่ยินดีทุ่มเทใช้เวลาในการฝึกฝน จนกว่าจะไปถึง
เป้าหมายนั้น และนำเอาประสบการณ์มาแนะนำแก่คนรุ่นต่อๆ ไป

3. ทำไม่ได้เพราะไม่คิดที่่จะทำจริงๆ จังๆ รู้จุดอ่อนตัวเอง แต่ไม่ยอมรับในความบกพร่องของตัวเอง หาข้ออ้างแก้ตัวแก่คนรอบข้าง ให้ดูดีไปวันๆ จนแก่ชรา มีลูกหลานก็ปลูกฝังนิสัยแบบนั้นเป็นลูกโซ่ไม่จบสิ้น

คิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย เป็นประเภทไหนมากทีสุด รวมทั้งตัวเราเองด้วย ลองตอบตัวเองดูกันตามความเป็นจริงนะครับ

PS. If you think this one is useful, please, share it to help make our society better.

you can't?

ติดตามบทความ ของท่าน อ.ชัชชัย ตั้งธรรม ได้ที่
Facebook Fanpage : ชัชชัย ตั้งธรรม การลงทุน
https://www.facebook.com/ChachchaiInvestment?ref=hl

Comments are closed.

 Hosted by mblog Sites