preload
อ.ชัชชัย ตั้งธรรม
Nov 11

จากประสบการณ์การวางแผนชีวิต การลงทุน และการที่ได้คบค้ากับคนทุกวัย ทุกระดับ ในสังคม ด้วยตัวเองนั้น ค่อนข้างมั่นใจว่าคนในสังคมไทย โดยเฉพาะน้องๆ รุ่นใหม่ทั้งที่ยังเรียนอยู่และในวัยเริ่มทำงานที่อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่ในอนาคตในไม่ช้าจะต้องมีปัญหาทางการสร้างความมั่นคงแน่นอน เพราะการปลูกฝังความเชื่อเรื่องการเรียนที่โบราณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต

หลายๆ ท่านดูแล้วอาจจะรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ เพราะเหมือนแสดงว่าสิ่งที่ลงทุนทุ่มเททำมาตลอดตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่ผิด แต่อยากให้เปิดใจฟัง คิด ประเมินจากความเป็นจริง แล้วจะมองเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้น

อยากให้น้องๆ รุ่นใหม่ปรับตัวให้ทันกับความเป็นจริง ไม่งมงายกับระบบหรือข้อมูลโบราณคร่ำครึ กี่สิบๆ ปีผ่านไป ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันผิด เราจะโง่ทำตามต่อไปทำไม

ห่วงอนาคตความมั่นคงทางการเงินของน้องๆ รุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวชี้เป็นขี้ตายของสังคมไทยหลังเปิด AEC จริงๆ ครับ

ติดตามบทความ ของท่าน อ.ชัชชัย ตั้งธรรม ได้ที่
Facebook Fanpage : ชัชชัย ตั้งธรรม การลงทุน
https://www.facebook.com/ChachchaiInvestment?ref=hl

Comments are closed.

 Hosted by mblog Sites