Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with กรุงบาธ สวนพาเหรด

มรดกโลก:จิตสำนึกเด็ก

October12

'กรุงบาธ'…….อาจมีความหมายหลากหลาย….เมืองสปาเก่าแก่ครั้งโรมันครอบครองดินแดนแห่งนี้ เมืองมรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1987….หรือเมืองพำนักชั่วคราวของกวีเอกแห่งอังกฤษ เจน ออสเตน ผู้ถูกยกย่องให้เป็นพลเมืองกิติมศักดิ์ของที่นี่ เมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก …..สำหรับฉัน บาธมีความหมายมากกว่านั่น…….

 

นังซิน 2010

December22

ความโชคดีหรือโชคร้ายในชีวิต ส่วนใหญ่เราสร้างมันขึ้นมาเอง เช่น สาวแวนย่าคนนี้ จากวิศวกรในโรงงานเล็กๆของโปแลนด์ สู่คนเลี้ยงเด็ก คนทำงานบ้าน พนักงานเสิร์ฟในผับ คนทำความสะอาดปราสาทเก่าแก่ หรูหรา และ และ และ ฯลฯ