Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with การประท้วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษ

การประท้วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษ

November28

จากวินาทีนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เริ่มนับเวลาถอยหลังที่บุคลากรของรัฐทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประท้วงเป็นจำนวนถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการประท้วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษ…

 

เมื่อหิมะโปรยปราย

December7

 

เกล็ดขาวของหิมะเพิ่งโปรยปราย สีเหลืองทึมของโคมไฟริมถนน นอกหน้าต่างไกลออกไปให้ความรู้สึกที่เหน็บหนาวจับใจ คืนนี้ฉันมีหน้าที่นั่งเฝ้า สว คนหนึ่งซึ่งกำลังจะเสียชีวิต เสียงหายใจดังๆอย่างยากลำบากของคุณตา ฉันภาวนาให้เขาไปอย่างสงบและไม่ทรมาน…..