Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with น้ำท่วม 2554

ใจถึงใจคนไทยในวันน้ำท่วม

October25

ธรรมชาติในยามปกตินั้นสวยงามและเอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สายน้ำ แต่ในยามโหดร้ายธรรมชาติก็คร่าชีวิตมนุษย์ สัตว์ ทำลายทรัพย์สิน โบราณสถานที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมานานวันด้วยเวลาเพียงพริบตาเดียว ภัยธรรมชาติเมื่อผสมปนเปกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและปราศจากองค์ความรู้นั้นยิ่งซ้ำเติมชะตากรรมของมนุษย์อีกเท่าทวี……..

 

สิ่งที่เจ้าแม่แฮร์รี่พอตเตอร์เกลียด

December20


ก่อนอื่นฉันเสียใจที่ เจ. เค. ไม่ชอบหมู่บ้านของเรา แล้วเราจำเป็นต้องแคร์ด้วยหรือ…. ความรักหรือเกลียดของเธอมีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อหมูบ้านนี้หรือเปล่า