Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with ระฆังสีน้ำเงิน

ระฆังสีน้ำเงิน ณ หุบเขาสีม่วง

May15

 

แสงแดดในบางส่วนของโลกเป็นของหายาก เวลาว่างในบ่ายวันอาทิตย์สำหรับบางคนที่ทำงานเป็นกะนับว่าเป็นสิ่งหรูหรา พยากรณ์อากาศโดยปรินซ์ชาร์ลและพระชายาบอกว่าภาคของเราอากาศแห้งและมีแสงแดด นั่นยิ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตักตวงวันดีๆที่ไม่ค่อยจะมี

 

บันทึกจากอังกฤษ

October27

อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุในอังกฤษนั้นใหญ่โตมโหฬารถึง 15.3 พันล้านปอนด์ต่อปี รัฐบาลสนับสนุนให้คนอยู่บ้านมากกว่าไปรวมกันในเนิร์สซิ่งโฮมและส่วนหนึ่งคือทางเลือกของท่านผู้สูงอายุด้วย ฉันมีชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกวัน ฉันจึงอยากเขียนบันทึกเก็บไว้