Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with สายเกินไป

ชีวิตท่ามกลางจลาจล ปล้นสะดมและเผาเมือง

August15

 

การร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของชุมชน การพึ่งพาตัวเอง การรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนร่วม การเสียสละ สิ่งนี้เป็นวิถีดั้งเดิมของชาวผู้ดี แม้จะพบเห็นได้ง่ายดายในชนบทมากกว่าสังคมเมืองที่ผู้คนต่างมีชีวิตที่เร่งรีบ แต่ในวันนี้ท่ามกลางการจลาจล การปล้นสะดม ลอนดอนเนอร์ 500 คนออกมาช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาดชุมชนของพวกเขาหลังการเผาเมือง !!

 

สายเกินไป

April8

 

ฉันจอดรถไว้หน้าแฟลตของทางการ เดินผ่านคุณตาจูงน้องหมาไปเดินเล่น ไม่รู้จักกัน แต่คุณตายิ้มทักทายพร้อมเอ่ย ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนแล้วนะหนู ฉันมองดูรอบตัวดอกไม้สีชมพูและเหลืองละออตา ตอบรับว่าคะและยิ้มให้ เดินผ่านคุณตาเข้าไปทางเดินเข้าแฟลต หยุดอยู่หน้ากุญแจนิรภัย ไขรหัสลับสี่ตัว หยิบกุญแจ เดินหายเข้าไปในตึก