Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with หิมะโปรยปราย

เมื่อหิมะโปรยปราย

December7

 

เกล็ดขาวของหิมะเพิ่งโปรยปราย สีเหลืองทึมของโคมไฟริมถนน นอกหน้าต่างไกลออกไปให้ความรู้สึกที่เหน็บหนาวจับใจ คืนนี้ฉันมีหน้าที่นั่งเฝ้า สว คนหนึ่งซึ่งกำลังจะเสียชีวิต เสียงหายใจดังๆอย่างยากลำบากของคุณตา ฉันภาวนาให้เขาไปอย่างสงบและไม่ทรมาน…..