Tanya-Rapeseed Blog

ประสบการณ์ชีวิต และการทำงานในอังกฤษ

Posts tagged with Slimbridge

ชวนคนไทยไปเป็นนักดูนก (สมัครเล่น)

July25

 

การดูนกกับคนไทยยังไม่ใช่กิจกรรมที่แพร่หลายนัก ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มเล็กๆ แม้ว่าการดูนกจะเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ 50 ปี (2505) มาแล้ว โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวและรักการดูนก ได้จัดตั้งคลับการดูนกกรุงเทพฯ (Bangkok Bird Club-BBC) เพื่อเป็นการรวมกลุ่มนักดูนกมืออาชีพ มือสมัครเล่น และนักปักษีวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับนกในประเทศไทย ซึ่งสมาชิกมีทั้งไทยและเทศ