บ้านนอก.รำพันคำ

เขียนชีวิตด้วยหัวใจเสรี

ขอ…..น้ำฟ้า้ รดดับดินเดือด

May31

.

นาฬิกาแห่ง กาลฤดู ปล่อยปลด  น้ำฟ้า ราดรด  ดิน
 
 

เป็นระฆัง  สัญญาณบอก  ฝนฤดู ได้ทวนทบกลับมา  อีกครา
 
 
ร้อนแล้ง ที่ผ่านผัน  เลยล่วงมา  ช่างวิปริต  ฝนเอ๋ย
 ฉัน
ขอเปรยแทนดินด้านป่าไพรพง
 
 
โลกร้อน      แล้งไร้          ความฉ่ำชื้นชำแรกดิน 
 
 
ซ้ำร้ายประดัง  ฝนเอ๋ยฝน   
คนผู้อิงอาศัยแผ่นดินไทยฝักรกเกิดเอยู่อาศัยติบโต 
 กลับแบ่งแยก จำแนกไม่ออกแม้  อะไรชั่วอะไรดี

 
 
ธรรมชาติวอด   สังคมวุ่น   แล้งร้อน  ที่ผ่านมา  …ประเทศไทย
 
 
สามเสาหลัก ชาติศาสน์ กษัตริย์ แก่นไทยคลอนสั่นน่า  ใจหาย  
 ฝนเอ๋ยฝน
 
 
 

  ฉันขอวอน   แทนดินร้อน  ไพรเพรียก รำพึงผ่าน
 
 
ให้น้ำฟ้า ที่ตกสาดเป็นสายฝน…
เป็นทิพย์หัตถ์ปัดเป่ารดดับดินเดือดไฟร้าย…ที่ผ่านผัน

ให้น้ำฟ้า  ที่ตกสาดเป็นฝนกรด 
รดราด คนใจหยาบชั่วช้า  เนรคุณ  แผ่นดิน  ถิ่นเกิดกาย

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.