sakda8 blog

Sep 19

ศธ. รับลูกนายกฯ จัดค่านิยม 12ประการ เป็นกลอนอาขยาน

Posted in Uncategorized      Comments Off on ศธ. รับลูกนายกฯ จัดค่านิยม 12ประการ เป็นกลอนอาขยาน
http://eaglecamphotoart.blogspot.com

ศธ.รับถ่ายภาพอาหารจัดค่า นิยม 12ประการ เป็นบทกลอนอาขยาน ตามเเนวคิด พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งต่อทุกโรงเรียนให้ท่องจำและพร้อมปฏิบัติตาม ด้านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มั่นใจหากท่องได้ทุกคนก็ปฏิบัติได้

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (17 ก.ย. 57) กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเผยแพร่ค่านิยม 12 ประการ และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งบทกลอนดังกล่าวไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องไปปฏิบัติตามต่อไป ภายหลังได้มีการนำไปปรับเป็นบทกลอนอาขยานตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับบทกลอนอาขยาน ค่านิยม 12 ประการ มีดังนี้

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม