สมุนไพรโดกุดามิ

สำหรับท่านที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมาน จากโรคร้ายแรงต่างๆ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย คุณอย่าหมดความหวัง คุณมีทางออกแล้ว คุณสามารถหายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริง เพียงคุณรับประทานสมุนไพรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมต้านทานโรค “ โดกุดามิ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว โดกุดามิ

February18

สำหรับท่านที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมาน จากโรคร้ายแรงต่างๆ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย คุณอย่าหมดความหวัง คุณมีทางออกแล้ว คุณสามารถหายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริง เพียงคุณรับประทานสมุนไพรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมต้านทานโรค  

.

   สำหรับท่านที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมาน จากโรคร้ายแรงต่างๆ รักษาอย่างไรก็ไม่หาย คุณอย่าหมดความหวัง คุณมีทางออกแล้ว คุณสามารถหายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริง เพียงคุณรับประทานสมุนไพรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมต้านทานโรค  “ โดกุดามิ ”

  ร่วมกับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันที่คุณรักษาอยู่

  อาการป่วยของคุณจะทุเลาขึ้นอย่างรวดเร็ว  และสามารถหายได้จนต่อไปไม่จำเป็นต้องทานยาจากโรงพยาบาลเลย

  คุณสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้   คุณอาจสงสัยว่ามันจะหายได้จริงหรือ??? โปรดอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียว โทรหาเราเลยตอนนี้ค่ะ… 

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาวโดกุดามิ ของ บ.โดกุดามิ เอเซีย จำกัด   ถ้าคุณอยากหาย มีสุขภาพที่ดีขี้น หายจากความเจ็บปวด และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  สุขภาพคุณ  ลองเลือกด้วยตัวคุณเองซิคะ ก่อนจะสายเกินแก้ไป

 โดกุดามิ เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท โปรไบโอติก ( Probiotic)  คือ  อาหารเสริมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่  โดยการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ซึ่งในปกติจะมีอยู่ในร่างกายคน กว่า 400 ชนิด แต่คัดสายพันธ์เอา แต่จุลินทรีย์ ดี ที่มีประโยชน์ ไม่มีโทษ ที่เรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ ถ้าเชื้อจุลินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ดีนี้ มาเจริญเติบโตอยุ่ในร่างกายของเราได้ดี ก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดี ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย

 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่เกี่ยวกับพลูคาว หรือ ผักคาวตอง คือ

1. ฤทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟู โรคความดันโลหิตสูง (Artrosclerosis)

2. ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity Against Tunor Cellines)

    เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งรังไข่ เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งสมอง

    มะเร็งลำไส้ มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญ

3. ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Antileukemic Activty)

4. ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส กระตุ้นเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้ทรพิษ หัด หัดเยอรมัน การติด เชื้อทางเดินหายใจ HIV เริม งูสวัด

5. ฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา (Cryptocoecus Neoformans)      

    ทางเดิน ปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร โรคปริทันต์ โรคระบบสืบพันธุ์ กลากเกลื้อน

    โรคติดเชื้อในช่องปาก

6. ฤทธิ์ต้านการอักเสบต่างๆ (Anti – Inflamnation) ยับยั้งเอนไซม์ (Cyclooxygenase) เป็นบ่อเกิดของการอักเสบ

    หรือโรคที่มีอาการอักเสบ

7. ฤทธิ์ขับปัสสาวะ (Diuretic Actuvity) ขยายหลอดเลือด ทำให้อัตาการไหลเวียนของเลือดและการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น

8. ฤทธิ์อื่นๆ เช่น เพิ่มภูมิคุ้มกันหรือภูมมิต้านทานโรคยับยั้งเนื้องอก กระตุ้นเซลล์ น้ำเหลือง ยับยั้งโรคเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่าง

    กายและอื่นๆ

    ( อ้างอิงจากหนังสือ ผักคาวตอง สถบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

     สมุนไพรพลูคาว มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงมาก  เพื่อให้ได้พลูคาวที่ออกฤทธิ์ 100% และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเรา …. สมุนไพรพลูคาวโดกุดามิ

      สมุนไพรพลูคาว ของโดกุดามิ นั้น หมักมาจาก พลูคาว +สมุนไพร?+เชื้อจุลินทรีย์+ยีส

หมายเหตุ สมุนไพร อย่างอื่นที่เป็นส่วนผสมนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้  เพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ  เพราะปัจจุบัน เนื่องจากกระแสของสมุนไพรพลูคาว นั้นมาแรงมาก พอรู้ว่า สมุนไพรพลูคาว มีฤทธิ์อย่างไร ดีต่อสุขภาพอย่างไร นั้น ก็เกิดเป็นธุรกิจ เกี่ยวกับน้ำพลูคาว มากมายถึง 70-80 บริษัท แต่โดยที่รู้ว่าพลูคาวดีอย่างเดียว ก็นำมาหมัก มาต้ม มากินสด กันเลย ซึ่งการบริโภคแบบต่างๆเหล่านี้ มันไม่สามารถทำให้พลูคาวออกฤทธิ์ได้ดีถึง 100% และอาจทำให้มีสารอันตรายตกค้างได้

      แต่สมุนไพรพลูคาวโดกุดามิ ต้องเริ่มจาก คัดสายพันธ์พลูคาว ( ที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบสีม่วง) ปลูกโดยใช้เทคโนชีวภาพ ปราศจากสารเคมีใดๆ ซึ่งจะส่งผลให้ สมุนไพรพลูคาวมีความบริสุทธ์ และต้อง ใช้กระบวนการผลิตแบบมาตรฐาน ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาในการผลิต มีนักวิจัยควบคุมมาตราฐานการผลิต มีผลงานวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทดสอบ สามารถอ้างอิงได้ และมีคลินิกทดลองใช้ ซึ่งมาตรฐานนี้ มีแค่สมุนไพรน้ำพลูคาวโดกุดามิ ของ บริษัท โดกุดามิเอเชีย จำกัดเท่านั้น …. 

      การทำงานของน้ำพลูคาว โดกุดามิ เมื่อทาน จะเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าไปในปาก ผ่านลำคอ ผ่านอวัยวะต่างๆในร่ากาย เข้าไป ทำงานในระบบต่างๆของร่างกายในระดับเซลล์ และเนื่องจาก สมุนไพรน้ำพลูคาวโดกุดามิ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ซึ่งออกฤทธิ์ ในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลต่อการทำงานของระบบเลือดที่ดี การทำงานของระบบย่อยและการดูดซึมอาหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดสารพิษสะสมในระบบต่างๆ ทำให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของผู้เจ็บป่วย ให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ ในทุกระบบ โรคต่างๆที่เกิดจากระบบภูมิต้านทานของร่างกาย ที่ลดต่ำลง มีด้วยกันมากมายดังนี้

1  มะเร็ง

2. ไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ 

3. คนชรา 

4. โรคภูมิแพ้ 

5. โรคเรื้อรังต่างๆ ( มีมากมายหลายโรค)

     จะเห็นว่าโรคต่างๆเหล่านี้ สามารถหายได้ ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สามารถทำงานได้ดี

การทำงานของเม็ดเลือดขาวนั้น สำคัญมากๆ ถ้าระบบการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำงานได้ดี สมบูรณ์ ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆ

ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ลองตัดสินใจลองทานดู และอีกอย่างที่อยากให้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณา เพราะคุณอาจ

ไม่กล้าทานเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย สมุนไพร จะดีจริงหรือ อะไรมันจะดีขนาดนั้น

ดิฉันมีข้อมูล ให้คุณก่อนตัดสินใจที่จะลองทาน หรือให้คนที่คุณรักได้ลองทานดิฉันก็อยากให้คุณได้ศึกษาก่อน

1. ผลิตภัณฑ์โดกุดามิ เป็นของคนไทย เป็นเจ้าแรกในโลกที่ผลิตน้ำสมุนไพรพลูคาว ผลิตโดย บริษัท โพแลค (ประเทศไทย) จำกัด  

   ( ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต. อุโมงค์ อ.เมือง จ. ลำพูน )

2. ได้รับอย.ถูกต้อง( อย เลขที่ 51-1-25248-1-0001)  และได้รับมาตรฐาน GMP ในระดับดีมาก

3. ได้รับใบอนุญาต อย.จากอเมริกา   ( Certificate of registration No. 11763890310 )     สามารถนำเข้าอเมริกาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

4. มีการทำการวิจัยหาสารพิษที่ตกค้าง ซึ่งไม่พบสารพิษใดๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้ง

สิ้น การวิจัยนี้ทำโดย ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และมหาวิทยาลัย ขอนแก่น

5. บริษัทเริ่มทำการวิจัย และพัฒนามาเรื่อยๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้เวลากว่า 10 ปี

6. ประธานบริหารของเรา คือ นพ.สมทรง รักษ์เผ่า ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/กรมควบคุมโรคติดต่อ

*ท่านเป็นนายแพทย์ที่มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่านยืนยัน สรรพคุณและความปลอดภัย ต่อการใช้ เพื่อดูแลสุขภาพ และรักษาโรคร้ายแรงต่างๆได้จริง และตัวท่านเองก็ได้ทาน โดกุดามิ ต่อเนื่องมาแล้ว 6 ปี ร่างกายท่านแข็งแรงและจิตใจดีมากๆ

7. บริษัทได้ให้ผู้ป่วยเรื้อรังทานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ ปี 48-ปัจจุบัน ผู้ป่วยเหล่านั้นอาการดีขึ้น จนเป็นที่แปลกใจ และน่าปลื้มใจ ที่เขาเหล่านั้นได้หายจากการทรมานจากโรคร้ายต่างๆ

8. ที่ วัด โคกร้าง และที่โรงพยาบาล วังสะพรุง จ.ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยเอดส์พักรักษาตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทได้นำสมุนไพรพลูคาวโดกุดามิไปให้ผู้ป่วยป่วยเหล่านั้นทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งผลทำให้ผู้ป่วยสุขภาพดีขึ้น ร่ายกายแข็งแรง สามารถมาประกอบอาชีพ ได้อย่างคนปกติ (ค่า CD4 สามารถเพิ่มสูงขึ้นได้เทียบเท่าคนปกติได้)

9. รศ.ทนพ.ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ ท่านทำการรักษา ผู้ป่วยโดยใช้ โดกุดามิ ร่วมกับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาล และทำการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นการอ้างอิง เป็นลายลักษณ์อักษร ผลตรวจค่าเลือด ค่าทางการแพทย์ต่าง ว่าผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ และผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก โครที่ร้ายแรงมากๆ ที่ไม่คิดว่าจะดีขึ้นได้ กลับดีขึ้นและหายป่วยได้ จริง

10. ข้อมูลต่างๆหล่านี้คุณอ่าน คุณอาจจะไม่เชื่อ แต่อย่าให้ใครหลอกคุณได้ เลย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ลองมาที่ บริษัทโดกุดามิเอเชีย จำกัด อยู่แถวหลักสี่ กทม. ได้เลย มาดูเอง และมาพบกับผู้ป่วยที่เข้ามาที่บริษัท เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ หลังจากได้ใช้โดกุดามิ

( ถ้าจะมาที่บริษัท รบกวนช่วยแจ้งให้ดิฉันทราบก่อนนะค๊ะ เพื่อจะได้แจ้งโปรแกรมสัมนาดีๆ เมื่อมีท่านอาจารย์หมอสมทรง , รศ.ทนพ ดร.ศิโรช , คุณ อัสวิน เจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ รวมทั้ง พลเอก ดร. บัณฑิต ผู้ที่นำสมุนไพรพลูคาวไปให้แจกให้ผู้ป่วยหลายพันคนได้ลองทานจริง มาบรรยาย เพื่อท่านจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ก่อนตัดสินใจ และดิฉันจะได้เตรียมทีมงานไว้ดูแลท่านเมื่อมาที่บริษัทค่ะ)

    ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการดัดสินใจของท่าน ดิฉัน ไม่ใช่หมอ แต่เป็นคนหนึ่งที่เปิดใจ เข้ามาทำธุรกิจ  กับ บริษัท โดกุดามิเอเชีย จำกัด เนื่องจาก ชอบสินค้ามาก เพราะคนในครอบครัวดิฉันลองทานแล้วได้ผลดีมาก จนปัจจุบัน ทานกันทุกวันเป็นประจำทั้งครอบครัวเลย และสุขภาพก็แข็งแรงกันทุกคน ดิฉันคิดว่าการแนะนำให้คนที่ป่วย มีปัญหาสุขภาพ ได้ทานและเขาก็หายจากการเจ็บป่วยได้ มันเหมือนการได้ทำบุญครั้งใหญ่ ยิ่งดิฉันแนะนำมากก็ยิ่งได้บุญมาก ผลบุญก็ส่งให้ดิฉันได้รายได้ที่มากขี้นไปด้วย

ถ้าคุณสนใจ อยากได้ข้อมูล ต่างๆหรืออยากลองใช้สินค้า โทรสอบถามก่อน ค่ะ

อย่าให้อะไรมันสายไปสำหรับคุณ หรือคนที่คุณรัก ตัดสินใจวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดี สุขภาพไม่ดี มีเงินเป็น 100 ล้านก็ไม่มีประโยชน์ พลูคาว โดกุดามิ คือโอกาสรอดของคุณ

ติดต่อ ชล 0810509569 ค่ะปรึกษาท่านได้นะคะ

6 Comments to

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว โดกุดามิ”

 1. January 17th, 2013 at 9:26 pm       นิต้า Says:

  เป็นเนื้องอกที่เต้านม 4 ก้อน หมอนัดเมมโมแกรมดูใหม่อีกครั้งใน 6 เดือนข้างหน้า ในระหว่างรอจึงมีคนมาแนะนำให้ดื่มโดกุดามิ เมื่อถึงเวลาตามหมอนัดปรากฏว่าเนื้องอกหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันจึงซื้อทานเรื่อยมา….


 2. August 12th, 2012 at 2:00 pm       บุญสม พูลศิริ Says:

  ใช้แล้วดีมากๆ จึงอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย
  ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง
  บุญสม พูลศิริ
  17 หมู่บ้านปึกเตียนวิลล่า ซอย 2
  ถนนท่าหิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
  จังหวัดเพชรบุรี 76000


 3. June 5th, 2012 at 5:44 pm       บุญสม พูลศิริ (น้ำ) Says:

  อยากทราบที่อยู่ของบริษัท
  อยากทราบราคาของสมุนไพรโดกุดามิ
  การสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์และเก็บเงินผ่านไปรษณีย์ รวมค่าขนส่งได้ไหม
  ผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีมีตัวแทนไหม
  ถ้าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะทำอย่างไร
  โทร.089-003-7899


 4. June 21st, 2010 at 10:31 am       namtip Says:

  อยู่นนทบุรี หาซื้อได้ที่ไหน มีวางขายไหม ราคาเท่าไหร่และรับประทานอย่างไรช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณค่ะ


 5. April 26th, 2010 at 3:34 pm       uom01 Says:

  อยู่อุบลเหมือนกันคะ เคยทานจากมีคนมาแนะนำ พอหมดจะสั่งเพิ่มไม่รู้เค้าหายไปไหน ติดต่อก้อไม่ น้องสาวถือกล่องหาซื้อก้อไม่มี แนะนำตัวแทนที่อุบลด้วยนะคะ รู้สึกว่าทานแล้วหายปวดประจำเดือนคะ ไมเกรนก้อไม่มี ติดต่อกลับตามเมล์ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


 6. March 20th, 2010 at 9:22 am       รจนาภรณ์ พรรณา Says:

  สวัสดีค่ะ…สนใจ ต้องการ ทราบรายละเอียดคะ บ้านอยุ่ อุบลราชธานี รู้จัก..โดกุดามิ จากน้องคนรู้จักมาชื้อของที่ร้าน น้องเขาหายไปนาน..เลยคุยกันถึงได้จัก แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดให้โทรไว้นะค่ะ 083-7493703 045-315571 ขอบคุณค่ะ


You must be logged in to post a comment.