~La lune dans noir globe~

Posts tagged with นั่งร้าน

หลอก ..

May14

 

 

 

จริงๆ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสองเดือนแล้ว แต่พอเห็นข่าวเรื่องอาคาร

ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างถล่มส่งผลให้คนงานก่อสร้างถูกฝังทั้งเป็นไปหลายศพเมื่อวานนี้

ฉันก็เลยหวนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา