~La lune dans noir globe~

Posts tagged with มิตรภาพ

So Far Away ..

July29

 

 

 

อีก 250 ล้านปีข้างหน้า

แผ่นดินของทวีปอเมริกาเหนือจะมาจรดกับแผ่นดินของทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลียอาจจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของอเมริกากลาง

และทวีปแอฟริกาจะขยับจนแนบชิดกับแผ่นดินของทวีปยุโรป

แอนตาร์กติกาจะขยับจากขั้วโลกใต้ขึ้นไปอยู่ทางขั้วโลกเหนือ

แล้วเรา .. คงจะไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นในยามที่คิดถึงกัน

 

 

2548-2552

June12

 

 

 

ขอบคุณ .. ทุกๆ อย่าง ..

 

:)