~La lune dans noir globe~

Posts tagged with เสื้อแดง

กรุงเทพวันนี้ ..

March26

 

 

 

อันที่จริงแล้ว ฉันว่าจะไม่เขียนถึงพวกเสื้อแดงอีกเพราะรู้สึกไม่ค่อยจรรโลงเท่าไหร่

เนื่องจากโดยรวมการกระทำหรือวาทะ วาระอะไรของกลุ่มคนเสื้อแดง ก็มิได้ยิ่งใหญ่งดงาม

หรือควรแก่การยกย่องอันใดเลย อีกทั้งเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวก็เรื่องเดิมๆ ฟอกผิดเป็นถูก

ล้างสมองผู้คนที่โลกทัศน์แคบให้คล้อยตามไปกับเรื่องที่พวกเขาตัด-ต่อ-แต่ง-เติมขึ้นมา

แล้วมักจะชอบมั่วดึงมวลชนอันไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่าง .. คนกรุงเทพ .. ไปเข้าพวกเสียเฉยๆอย่างนั้น

ที่มักจะถูกนำไปอ้างใช้บนเวทีอยู่เป็นประจำก็เช่น พวกเขาแห่กันไปทางไหน

คนกรุงเทพก็ออกมาให้การสนับสนุนเนืองแน่น

 

 

ถ้ากรุงเทพไม่มีแท๊กซี่เสื้อแดง ..

March23

 

 

 

ฟังวิทยุรายการของชุนชนแท๊กซี่เสื้อแดงสัปดาห์ก่อน ยินอิสตรีแดงนางหนึ่งนำเสนอความคิดเห็น

ว่าหากอยากจะวิน วินชนะรัฐบาลในครานี้ ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย เพียงแค่ให้พี่น้องแท๊กซี่เสื้อแดง

หยุดวิ่งให้บริการเท่านั้น รับรองคนกรุงอ่วม-ทัพแดงชนะแน่ ..

 

 

หมายเหตุเจตนาแดง ..

February19

 

 

ไม่รู้ว่าฟ้าฝนนี่มันยังไง “แดง”จะรวมใจทีไรก็ดั๊นตั้งท่าจะตกได้ตกดีทุกทีเชียว

ท่าแบบนี้หากเป็นสมัยแต่กาลก่อนคนโบราณว่า ฝนไล่เหี้ย แต่มาสมัยนี้เขาว่าเหี้ยไม่สุภาพ

ต้องดัดลิ้นกระแดะปั้นวาจาเสียใหม่ว่า ฝนไล่วรนัส ..

Newer Entries »