~La lune dans noir globe~

Posts tagged with 2552

สุดท้าย-เริ่มใหม่

January3

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2552

 

 

by posted under Uncategorized | tagged under , , , , , ,  |  6 Comments »

แผ่นดินยิ้มได้ด้วยพระบารมี

December14

 

 

 

 

ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับช่วงเวลางานเฉลิมฉลองวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ซึ่งปีนี้นั้นมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติถึง 9 วัน 9 คืน ซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นช่วงเวลา

ที่ชาวไทยต่างก็ได้ซึมซับบรรยากาศแห่งความสุขโดยถ้วนหน้ากัน เพราะแม้ว่าการจัดงาน

จะทำกันในกรุงเทพหากแต่บรรยากาศอิ่มเอมจากการเผยแพร่ภาพบรรยากาศของงาน

ตามสื่อต่างๆ นั้น ก็ทำให้พวกเราที่ห่างไกลได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นอย่างดี

หากแต่วันนี้ขออนุญาตนำชมงานอีกรอบผ่านพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ ที่ส่วนหนึ่งอยากจะบันทึก

ความประทับใจนี้ไว้ไปตราบนานเท่านาน