~La lune dans noir globe~

Posts tagged with animals

ศัตรูพืช

June15

 

 

 

ฉันเที่ยวอวดใครต่อใครมาตั้งแต่หลายเดือนก่อน ว่ามังคุดในสวนที่ปลูกมาหลายปี

ติดลูกแล้ว และถึงแม้ว่าเพิ่งจะติดลูกเป็นปีแรก แต่ก็ดกไม่ใช่เล่น เสียแต่ว่าลูกมังคุด

ที่เพิ่งออกผลเป็นปีแรกนั้น ไปดกพรึ่บอยู่แต่บนยอด นึกจะห่อก็ออกจะลำบาก

อีกอย่างเคยดูรายการประเภทพาเที่ยวสวนหลายครั้ง ก็ยังไม่เห็นว่าสวนใหญ่ที่ไหนเขาห่อมังคุดกัน

 

 

 

ฉันรอมาหลายเดือน ให้มังคุดลูกอ่อนเติบโตเป็นผลมังคุดที่สุกรับประทานได้

เพื่อที่จะเก็บชิมให้ชื่นใจกับผลผลิตของตัวเองที่เฝ้าดูแลมานานปี