septimus' blog

ปริศนาของเวตาล

 

 

ปริศนาของเวตาล หรือ นิทานเวตาล เป็นวรรณคดีอินเดียโบราณที่ถูกนำมาเล่าสู่กันฟังต่อๆมาเป็นเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า ๑ พันปี … ทั้งโดยปากต่อปากและโดยลายลักษณ์อักษร

เวตาล เป็นอมนุษย์จำพวกหนึ่ง คล้ายค้างคาวผี ในปรัมปราคติของฮินดู ดำรงอยู่เป็นภูตที่อาศัยในซากศพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กล่าวไว้ว่า “เวตาล คือ ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า”)

ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คน เวตาลจะมีบุคลิกโดดเด่นในด้านความเจ้าเล่ห์แสนกล ช่างพูดข่างเจรจา

เวตาล จัดเป็นปีศาจจำนวนไม่กี่ตนในโลกนี้ที่ผู้คนพากันเกลียดและกลัวไม่ลง

ในอดีตนักอ่านชาวไทยคุ้นเคยกับนิทานเวตาลของ น.ม.ส. เป็นอย่างดี แม้ว่าจะทรงแปลไว้เพียง ๑๐ เรื่อง จากต้นฉบับทั้งหมด ๒๕ เรื่อง

ปัจจุบัน อาจารย์ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ได้กรุณาแปลจากต้นฉบับดั้งเดิมที่พิมพ์ด้วยอักษรเทวนาครี ครบทั้ง ๒๕ เรื่อง เรียกว่า เวตาลปัญจวิงศติ

 

 

 

 

เรื่องย่อนิทานเวตาล …

 

ณ ฝั่งแม่น้ำโคทาวรี มีพระมหานครแห่งหนึ่งตั้งอยู่นามว่า ประดิษฐาน ที่เมืองนี้ในสมัยบรรพกาลมีพระราชาธิบดีองค์หนึ่ง ทรงนามว่า ตริวิกรมเสน ได้ครองราไชศวรรย์มาด้วยความผาสุก พระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้าวิกรมเสนผู้ทรงเดชานุภาพเทียมท้าววัชรินทร์

ต่อมาได้มีนักบวชชื่อ ศานติศีล ได้นำผลไม้มาถวายทุกวันมิได้ขาด ซึ่งพระราชาแปลกใจ และได้ไปพบในคืนหนึ่งตามนัด ได้ถามถึงเหตุผลและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ โยคีศานติศีลจอมเจ้าเล่ห์ได้ขอให้พระราชาตริวิกรมเสนนำเวตาลมาให้ตนเพื่อจะประกอบมหายัญพิธี

พระราชาผู้มีสัจจะเป็นมั่น ได้ไปนำเวตาลมาให้โยคีเจ้าเล่ห์ แต่เวตาลก็พยายามหน่วงเหนี่ยวด้วยการเล่านิทานทั้งสิ้น ๒๔ เรื่องด้วยกัน ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีคำถามให้พระราชาตอบ โดยมีข้อแม้ว่า หากพระราชาทราบคำตอบแล้วไม่ตอบ ศีรษะของพระราชาจะต้องหลุดจากบ่า และหากพระราชาเอ่ยปากพูดเวตาลก็จะกลับไปสู่ที่เดิม

และก็เป็นดังนั้นทุกครั้ง ที่พระราชาตอบคำถามของเวตาล เวตาลก็จะหายกลับไปสู่ต้นไม้ที่สิงที่เดิม พระราชาก็จะเสด็จกลับไปเอาตัวเวตาลทุกครั้งไป จนเรื่องสุดท้ายพระราชาไม่ทราบคำตอบ ก็ทรงเงียบไม่พูด เวตาลพอใจในตัวพระราชามาก เพราะเป็นพระราชาผู้ไม่ย่อท้อ ผู้มีความกล้าหาญ ทำให้เวตาลบอกความจริงในความคิดของโยคีเจ้าเล่ห์ ว่าโยคีนั้นแท้จริงแล้ว ต้องการตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธร โดยจะเอาพระราชาเป็นเครื่องสังเวยในการทำพิธี และอธิบายถึงวิธีกำจัดโยคีเจ้าเล่ห์

เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงโยคีตามที่นัดหมายไว้ ก็ปรากฎว่าโยคีได้เตรียมการทำอย่างที่เวตาลได้บอกกับพระราชาไว้ พระราชาจึงแก้โดยทำตามที่เวตาลได้อธิบายให้พระราชาฟัง พระราชาจึงได้ตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธร และเวตาลได้บอกกับพระราชาตริวิกรมเสนว่า “ตำแหน่งนี้ได้มาเพราะความดีของพระองค์ ตำแหน่งนี้จะคอยพระองค์อยู่หลังจากที่ทรงเสวยสุขในโลกมนุษย์จนสิ้นอายุขัยแล้ว ข้าขอโทษในกาลที่แล้วมาในการที่ยั่วยวนประสาทพระองค์ แต่ก็ไม่ทรงถือโกรธต่อข้า บัดนี้ข้าจะถวายพรแก่พระองค์ ขอทรงเลือกอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเถิด” พระราชาก็ตรัสว่า “เพราะเหตุที่เจ้ายินดีต่อข้า และข้าก็ยินดีในความมีน้ำใจของเจ้าเช่นเดียวกัน พรอันใดที่ข้าจะปรารถนาก็เป็นอันสมบูรณ์แล้ว ข้าเพียงแต่อยากจะขออะไรสักอย่างเป็นที่ระลึกระหว่างข้ากับเจ้า นั่นก็คือนิทานที่เจ้ายกปัญหามาถามข้าถึงยี่สิบสี่เรื่อง และคำตอบของข้าก็ให้ไปแล้วเช่นเดียวกัน แลครั้งที่ยี่สิบห้าคือวันนี้ถือเป็นบทสรุป แสดงอวสานของเรื่อง ขอให้นิทานชุดนี้จงมีเกียรติแพร่กำจายไปในโลกกว้าง”

เวตาลก็สนองตอบว่า “ขอจงสำเร็จ โอ ราชะ บัดนี้จงฟังเถิด ข้าจะกล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีเด่นของนิทานชุดนี้ สร้อยนิทานอันร้อยรัดเข้าด้วยกันดังสร้อยมณีสายนี้ ประกอบด้วยยี่สิบสี่เรื่องเบื้องต้น แลมาถึงบทที่ยี่สิบห้า อันเป็นบทสรุปส่งท้าย นับเป็นปริโยสาน นิทานชุดนี้จงเป็นที่รู้จักกันในนามของเวตาลปัญจวิงศติ (นิทานยี่สิบห้าเรื่องของเวตาล) จงมีเกียรติยศบันลือไปในโลก และนำความเจริญมาสู่ผู้อ่านทุกคน ใครก็ตามที่อ่านหนังสือแม้แต่โศลกเดียว หรือเป็นผู้ฟังเขาอ่านก็เช่นเดียวกัน จักรอดจากคำสาปทั้งมวล บรรดาอมนุษย์ทั้งหลาย มียักษ์ เวตาล กุษมาณฑ์ แม่มด หมอผีและรากษส ตลอดจนสัตว์โลกประเภทเดียวกันนี้ จงสิ้นฤทธิ์เดชเมื่อได้ยินใครอ่านนิทาน อันศักดิ์สิทธิ์นี้”

พระศิวะได้ฟังเรื่องของต่าง ๆ ของเวตาลจบก็กล่าวชื่นชมในองค์พระราชาตริวิเสนมาก ซึ่งพระศิวะได้สร้างจากอนุภาคโดยให้มาปราบอสูรคนร้ายต่าง ๆ เมื่อพระราชาตริวิกรมเสนได้เป็นจอมราชันแห่งวิทยาธรทั้งโลกและสวรรค์แล้ว ก็เกิดความเบื่อหน่าย หันไปบำเพ็ญทางธรรมจนบรรลุความหลุดพ้น

 

 

ที่มา http://www.larnbuddhism.com/vetal/

 

 

 

 

ปริศนาของเวตาล …

 

บทนำ       http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_3447.html

เรื่องที่ ๑   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8648.html

เรื่องที่ ๒   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_42.html

เรื่องที่ ๓   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_3341.html

เรื่องที่ ๔   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8074.html

เรื่องที่ ๕   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_9986.html

 

เรื่องที่ ๖   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_9230.html

เรื่องที่ ๗   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8683.html

เรื่องที่ ๘   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8448.html

เรื่องที่ ๙   http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_3077.html

เรื่องที่ ๑๐ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_1374.html

 

เรื่องที่ ๑๑ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_2957.html

เรื่องที่ ๑๒ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_5313.html

เรื่องที่ ๑๓ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_2526.html

เรื่องที่ ๑๔ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_4839.html

เรื่องที่ ๑๕ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_4278.html

 

เรื่องที่ ๑๖ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8935.html

เรื่องที่ ๑๗ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8028.html

เรื่องที่ ๑๘ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_4312.html

เรื่องที่ ๑๙ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_3480.html

เรื่องที่ ๒๐ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_8262.html

 

เรื่องที่ ๒๑ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_9529.html

เรื่องที่ ๒๒ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_3115.html

เรื่องที่ ๒๓ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_5256.html

เรื่องที่ ๒๔ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post_25.html

เรื่องที่ ๒๕ http://storydhamma.blogspot.com.au/2013/05/blog-post.html

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดอกเตอร์ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

 

Athenaz Athenaz ·  Top Commenter · London, United Kingdom

ดอกไม้แสนงาม…ขอบคุณเวตาลซีรี่ให้สะสมไว้อ่านประเมืองปัญญาค่ะ septimus..
.
.

septimus ~

ด้วยความยินดีอย่างที่ซู๊ดค่ะคุณพี่ ข้าเจ้างี้ดีใจมากมายเมื่อได้พบคะ อ่านนิทานทั้ง 10 เรื่องมานาน มาวันนี้ได้อ่านครบหมดซ้าทีค่ะ ฮา…  คุณพี่ว่าดอกอโศกคล้ายดอกเข็มมั้ยคะ ^^

 

Comments are closed.