septimus' blog

19 นักรบ

 

 

 

 

 

สรรพนามบุรุษที่1:  วันนั้นนะพี่ หนูไม่รู้เป็นอะไร ยังไง้ยังไงก็ต้องไปที่ราชดำเนิน ทั้งๆที่ตัวเองไม่มีสีไม่สนใจการเมืองไม่ชอบและเกลียดเอามากๆมีแต่เรื่องของผลประโยชน์  …

แต่วันนั้น หนูทำไรไม่ได้เลย ต้องไปที่นั่นที่เดียวพี่ …

แล้วพอไปถึงนะพี่ หนูงี้ ขนแขนสแตนด์อัพเลย เพราะพอหนูมองไปบนเวที หนูเห็นพี่ หนูเห็นนักรบตัวใหญ่มวากกก  ใหญ่กว่าพวกเราอีก ยืนจังก้าในมือกำดาบตระหง่านอยู่บนนั้น กำลังก้มมองลงมาที่ผู้คนที่นั่งฟังกันสลอนอยู่ข้างล่างเวที…

หนูแอบนับได้ทั้งหมด 19 องค์ น่าจะเรียกองค์นะพี่ เป็นนักรบสมัยโบราณของชาติไทยเรา

 

 

 

 

สรรพนามบุรุษที่2:  แล้วพอรู้มั้ยว่าเป็นใครบ้าง

 

สรรพนามบุรุษที่1:  ธ่อพี่ หนูไม่รู้หรอก เห็นแค่นั้นหนูก็สั่นไปทั้งตัวแล้วพี่ หนูรู้แต่เป็นนักรบที่เข้มแข็งองอาจมากๆ แล้วหนูก็พูดว่าหนูเห็นแล้วหนูจะช่วยอะไรด้ายยย…  อีกอย่างคนอื่นๆก็มองไม่เห็นพวกท่านกันสักคน เห็นแต่พวกที่กำลังยืนพูดใส่ไมค์บนเวทีกันเท่านั้นเอง

 

แล้วก็มีเสียงสั่งมาพี่ — “ ช่วยได้สิ ช่วยไป… เท่านั้นก็พอแล้ว”

 

หนูก็เลยจัดถวายตามเสียงสั่งนั้นทันทีเลยพี่ แล้วก็ได้ผล

(อีก13วันชนะ แต่ชนะยังไงหนูไม่รู้– อันนี้ป้องปากกระซิบก่อนแยกกันไป)

 

 

 

 

19 นักรบ  19ยอดวีรบุรุษแห่งสยาม นั้นน่าจะเป็นใครบ้าง เวลาผ่านไปกว่าสัปดาห์ข้าพเจ้าลองไล่เรียงย้อนกลับสู่อดีต…

 

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 2. กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
 3. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์
 4. เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 5. พระพุทธเจ้าหลวง
 6. พระเจ้าตากสิน
 7. พระยาพิชัยดาบหัก
 8. พระเจ้าอู่ทอง
 9. พระบรมราชาธิราชที่1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
 10. พระอินทราชาธิราช (เจ้านครอินทร์)
 11. พระบรมไตรโลกนาถ (ทรงรบชนะพระเจ้าติโลกราชแห่งลานนาหลังจากติดพันยืดเยื้อมานาน 24 ปี)
 12. พระรามาธิบดีที่2 (ทรงเขียนตำราพิชัยสงคราม)
 13. พระไชยราชาธิราช (ทรงรบชนะพม่า)
 14. พระมหาธรรมราชา
 15. พระนเรศวรมหาราช
 16. พระเอกาทศรถ
 17. พระราชมนู
 18. พระนารายณ์มหาราช
 19. พระเจ้าเสือ

 

 

 

 

พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน รบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหน รบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน ข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป [กรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาทรับสั่งเมื่อคราวสงครามเก้าทัพ]

 

 

 

 

 

 

“… ธรรมดาพระมหากษัตริย์ท่านก็สืบสันตติวงศ์กันมา
ด้วยจิตใจที่เป็นห่วงกังวลรักบ้านเมือง สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ทรงกลับมาอีก
มาช่วยบ้านเมืองยามทุกข์เข็ญให้รอดพ้น ดวงพระวิญญานทั้งหลายของพระองค์เหล่านี้แหละคือพระสยามเทวาธิราช…” [หลวงปู่โง่น โสรโย http://mblog.manager.co.th/septimus/warlord-the-great/ ]

 

 

 

Comments are closed.